Atama logotip
EN

Regres za malico nad 8 ur

23.02.2023
Pozdravljeni, zaposlen sem v javnem zavodu in imam neenakomerno razporejen delovni čas, enkrat na mesec imam delovno soboto ali nedeljo v trajanju 13 ur.Za ta dan mi pripada samo ena malica. Ali mi pripada kaj več kot zgolj ena malica za 13 urni delavnik?

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 130. člena navaja, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom. Ne določa podrobnost glede povračila.

Določene kolektivne pogodbe navajajo točne pogoje in zneske do katerih je upravičen zaposleni. Pomoembno je vedeti katera kolektivna pogodba zavezuje organizacijo v kateri ste zaposleni. V primeru, da je veljavna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, potem velja sledeče:

(1) Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom.
(2) Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eurov.
(3) Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
(4) Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če delavec dela več kot štiri ure dnevno ali če dela krajši delovni čas na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.
(5) Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem.
(6) Če javni uslužbenec v določenem mesecu dela preko polnega delovnega časa, mu za vsakih izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka tega člena.
(7) V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega člena.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij