Atama logotip
EN

Upokojitev

Pozdravljeni! Kot nosilec dejavnost s.p.se nameravam drugo leto upokojiti! Zaposlujem dva delavca,ki sta v bistvu moja žena in sin.Zanima me,ali jima izstavim redno odpoved iz delavnega razmerja iz poslovnih razlogov..Žena bo takrat stara 57 let in se najbrž smatra ,kot delavec pred upokojitvijo.Sin pa bo star 33 let. Prosim za nasvet! Lep pozdrav in hvala za odgovor!

Spoštovani!

Delovno razmerje lahko prekinete bodisi s sporazumom, bodisi z odpovedjo s strani delavca ali pa zaradi poslovnega razloga oziroma zaradi prenehanja dejavnosti. V tem primeru morate upoštevati, da obema pripada odpravnina.

Ali je vaša žena delavec pred uokojitvijo ali ne je odvisno od starosti ter pokojninske dobe. Zakon o delovnih razmerjih v 114. členu navaja:

(1) Delodajalec ne sme delavcu, ki je dopolnil starost 58 let ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe, brez njegovega pisnega soglasja odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

(2) Varstvo po prejšnjem odstavku ne velja:

-        če je delavcu zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino,

-        če je delavcu ponujena nova ustrezna zaposlitev pri delodajalcu v skladu s prvim odstavkom 91. člena ali v skladu z 92. členom tega zakona,

-        v primeru, da delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi že izpolnjuje pogoje za varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi po tem členu, razen v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi v skladu s prejšnjo alinejo,

-        v primeru uvedbe postopka prenehanja delodajalca.

(3) Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij