Atama logotip
EN

Vračilo regresa

Pozdravljeni, Po sporazumni odpovedi delovnega razmerja, mi delodajalec piše, da vrnem sorazmerni delež regresa. Pripravljena sem sorazmerni delež vrniti, ampak znesek, ki ga navaja, po mojem izračunu ni korekten. Prosim za pomoč kako ravnati in pravilno izračunati, če je delovno razmerje bilo končano 22.v mesecu in na kateri zakon in člene se lahko sklicujem? S spoštovanjem,

Spoštovani!

Regres je pravica delavca vezana na letni dopust.

Upravičenost do regresa se ponavadi povezuje z upravičenostjo do letnega dopusta. V primeru, da vam je pripadal sorazmerni del dopusta za mesec, ko ste odšli, potem vam za omenjeni mesec pripada tudi regres.

Pri ugotavljanju upravičenosti do dopusta pa je potrrebno pogledati širše. 1. odstavek 161. člena Zakona o delovnih razmerjih navaja:

(1) Delavec, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom in ima v posameznem koledarskem letu obdobje zaposlitve krajše od enega leta, ima pravico do 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: sorazmerni del letnega dopusta).

Zakon sicer ne navaja celega meseca, vendar delodajalci to večkrat interpretirajo kot cel mesec. Določena podjetja imajo interna pravila (ali pa so pravila del kolektivnih pogodb) glede zaokroževanja oziroma priznavanja dopusta v mesecih, kadar delavec ni zaposlen cel mesec. Praksa je različna.

Vsekakor je po mojem mnenju potrebno zasledovati sorazmernost. Če ZDR-1 navaja, da je v primeru zaposlitve pri dveh delodajalcih v tekočem letu potrebno sorazmerno priznati dopust, potem je potrebno tudi v mesecu, kjer je zaposlitev krajša potrebno zasledovati sorazmernost. V nasprotnem primeru bi namreč v roku enega leta izgubili dopust za en mesec.

Kot rečeno, natančna dikcija ne obstaja. Preverite najprej morebitno kolektivno pogodbo, interne akte podjetja in preteklo prakso. Moje osebno stališče je, da se za ta mesec ne zahteva vračila regresa.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama s.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij