Atama logotip
EN

Obdavčitev odpravnine

V primeru, da je moja odpravnina 24.000 eur koliko znaša davek. ali je obdavčen samo del odpravnine nad mesečno določenim zneskom (10 povprečnih bruto plač v državi) in po kakšni stopnji? Hvala za odgovor in lp

Spoštovani!

Višina neobdavčene odpravine je odvisna od trajanja zaposlitve in plače zaposlenega. Zakon o delovnih razmerjih v 108. členu določa sledeče:

(1) Delodajalec, ki odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, je dolžan izplačati delavcu odpravnino. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

(2) Delavcu pripada odpravnina v višini:

-        1/5 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let,

-        1/4 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let,

-        1/3 osnove iz prejšnjega odstavka za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

(3) Za delo pri delodajalcu se šteje tudi delo pri njegovih pravnih prednikih.

(4) Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka tega člena, če v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ni določeno drugače.

(5) V postopku prisilne poravnave se delavec in delodajalec lahko pisno sporazumeta o načinu, obliki ali zmanjšanju višine odpravnine po prvem odstavku tega člena, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu.

(6) Če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, mora delodajalec izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi.

 

Žal ne navajate vaše osnove in število let zaposlitve, da vam bi lahko podala informacijo glede obdavčitve vaše odpravnine.

 

V primeru, da ste zaposleni 15 let in vaša povprečna plača znaša 2000 EUR bruto, vam pripada 7.500 EUR odpravine. V tem primeru je znesek nad 7.500 eur obdavčen enako kot plača.

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij