Atama logotip
EN

Odpovedni rok

Star sem 22 let. V podjetju sem zaposlen manj kot eno leto (8mes.) V pogodbi piše : Če redno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi delavec, je odpovedni rok (60dni) Zanima me če to velja tudi zame, ne glede na to da sem zaposlen za določen čas in zaposlen manj kot eno leto.. Lp

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih glede odpovednih rokov navaja sledeče:


93. člen

(odpovedni roki)

Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega morata pogodbeni stranki upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega s tem zakonom.

94. člen

(minimalni odpovedni roki)

(1) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v času poskusnega dela s strani delavca ali delodajalca zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela je odpovedni rok sedem dni.
(2) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca je odpovedni rok:
-        do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
-        od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

S pogodbo o zaposlitvi ali kolektivno pogodbo je lahko dogovorjen daljši odpovedni rok, vendar ne daljši kot 60 dni.

(3) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti je odpovedni rok:
-        do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
-        od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni.

Nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni.

Nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni, če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določen drugačen odpovedni rok, vendar ne krajši kot 60 dni.

(4) V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz krivdnega razloga je odpovedni rok 15 dni.

(5) Za dobo zaposlitve pri delodajalcu se šteje tudi doba zaposlitve pri njegovih pravnih prednikih.

 

Kot navedeno, zakon določa minimalni odpovedni rok, ki pa je lahko tudi daljši, če tako določa pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba.

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij