Atama logotip
EN

Sistematizacija delovnega mesta

V podjetju je bil sprejet nov Akt o sistematizaciji delovnih mest. Delovno mesto Referent v prodaji je padlo za dva tarifna razreda iz VII. na V. Pogoji za zasedbo delovnega mesta ostajajo enaki, enake so tudi naloge, dopust se zmanjša za en dan. Na enakem delovnem mestu v nabavi je delovno mesto razvrščeno v VI. tarifni razred. Novih pogodb o zaposlitvi še nismo prejeli. Ali je to dopustno? Hvala za vaš odgovor.

Spoštovani!

Sama sprememba oziroma sprejetje Akta o sistemizaciji avtomatično ne spreminja vaših pravic oziroma dolžnosti. Le delodajalec pozna razloge o novi definiciji pogojev za zasedbo delovnih mest. V primeru, da bi delodajalec s sprejetjem novega Akta želel spreminjati pogoje, ki so doslej veljali za vas in so opredeljeni v vaši pogodbi o zaposlitvi, tega ne more storiti enostransko. Sprememba mora biti sklenjena sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride, delodajalec pa zaradi novih okoliščin, ki imajo podlago v zakonu, z vami ne more več nadaljevati delovnega razmerja, mora uporabiti zakonske možnosti (odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe z ponudbo nove, ...).

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij