Atama logotip
EN

Čakanje na delo

Pozdravljeni, imam vprašanje in sicer 4 ure so me invalidsko upokojili Ker v podjetju nismo našli dela z mojimi omejitvami sm na čakanju od oktobra 2021,zanima me koliko časa me delodajalec ima na čakanju namreč septembra bom stara 58 let imela bi pravico še do zavoda 2 leti. Junija letos napolnim 37 let delovne dobe, kaj če me delodajalec nebo imel več na čakanju mi zmanjka nekaj do napolnite 40 let

Spoštovani!

Zakon o delovnih razmerjih v 138. členu navaja:

(začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga)

(1) Če delodajalec začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcem, lahko z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. Pisna napotitev se lahko pošlje delavcu tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(2) V primeru čakanja na delo ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka prejšnjega člena in dolžnost, da se odzove na poziv delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve.

(3) V času čakanja na delo v skladu s prvim odstavkom tega člena, se je delavec dolžan izobraževati v skladu s 170. členom tega zakona. V primeru iz prejšnjega stavka ima delavec pravico do povračila stroškov v zvezi z delom v skladu s 130. členom tega zakona.

 

Predlagam, da se glede vaše situacije obrnete na Zavod za zaposlovanje, kjer vam bodo svetovali, kakšne so vaše možnosti.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij