Atama logotip
EN

Podjetje sprašuje po dodatnih osebnih podatkih ob prijavi na razpis na prosto delovno mesto

Spoštovani, naprošam vas za nasvet. Po prijavi na javni razpis o prostem delovnem mestu v gospodarstvu, me je podjetje pozvalo naj pošljem še podatke o datumu rojstva in stalni naslov. Ker niso navedli razloga niti pravne podlage, me skrbi, da lahko pride do starostne diskriminacije. Ali so takšne zahteve podjetja v skladu z zakonom ali ne?

Spoštovani!

Težko sodim ali so zahteve v skladu z zakonom ali ne, saj ne poznam situacije in razloga podjetja za pridobivanje teh podatkov.

Podjetje lahko zahteva takšne podatke iz različnih razlogov, vaša legitimna pravica pa je, da jim teh podatkov ne sporočite. V primeru, da ste mnenja, da prihaja pri izboru do kakršne koli diskriminacije, pa se lahko seveda pritožite.

 

Zakon o delovnih razmerjih v prvem odstavku 6. člena navaja:

Delodajalec mora iskalcu ali iskalki zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: kandidatu) pri zaposlovanju ali delavcu v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi zagotavljati enako obravnavo ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino v skladu s tem zakonom, predpisi o uresničevanju načela enakega obravnavanja in predpisi o enakih možnostih žensk in moških.

V praksi to ne pomeni, da podatkov ne smejo zahtevati. To pomeni, da vas ne smejo dikriminirati zaradi starosti.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij