Atama logotip
EN

Nova pogodba o zaposlitvi z grožnjo po odpovedi prejšnje, če ne podpišem

Spoštovani, v večjem podjetju se je sektor, kjer sem zaposlena, reorganiziral (v glavnem nova SM, eno SM v dve SM, vsebine del so ostale enake, planirajo se nove zaposlitve). Ob tem smo vsi prejeli v podpis nove pogodbe o zaposlitvi. Ob pregledu le te, je zame v bistvu manj ugodna, kot prejšnja, plača sicer ostaja nespremenjena, se je pa močno razširil nabor delovnih zadolžitev in ostalih dolžnosti, med drugim tudi ena, katere ne bom mogla (objektivni razlogi) izpolniti. Dodatno je zapisan člen, da se me lahko kadarkoli prerazporedi na drugo delovno mesto in s tem tudi ustrezno prilagodi (zniža) plača. Ob pogovoru s kadrovnico sem na kratko dobila komentar, da mi lahko, če ne podpišem, dajo tudi odpoved prejšnje pogodbe, ker naj bi ta reorganizacija bila ustrezen poslovni razlog, da to legitimno naredijo. Ravno tako s poslovnim razlogom utemeljujejo mojo eventuelno prerazporeditev na nižje plačano delovno mesto, pač, vzemi ali odidi. Prosim še za vaš komentar.

Spoštovani!

V primeru reogranizacije in s tem povezane odločitve, da vašega delovnega mesta ni več oziroma, da na vašem delovnem mestu ne potrebujejo več toliko delavcev, podjetje lahko delavce odpusti ali pa jih prerazporedi na druga delovne mesta. Sama prerazporeditev je odvisna od pogodbe o zaposlitvi in razpoložljivih delovnih mest.

Predvidevam, da ste dobili odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove. Odločitev ali boste novo pogodbo sprejeli in podpisali je vaša. TUKAJ si lahko pogledate, kaj storiti v primeru, ko vam podjetje odpove pogodbo o zaposlitvi s ponudbo nove.

O ustreznosti nove pogodbe oziroma o ustreznosti novega delovnega mesta težko sodim, saj ne poznam podrobnosti stare in nove pogodbe o zaposlitvi. Če obstaja delanski razlog, da določenih nalog ne morete opravljati, ki je ugotovljen na podlagi zdravniškega spričevala, potem teh nalog ne morete opravljati. Delovno mesto je potrebno v tem primeru prilagoditi ali pa ni primerno za vas.

Dejstvo ostaja, da je vam delodajalec pravzaprav odpovedal delovno razmerje in ponudil novo. Ali ga boste sprejeli je vaša odločitev. Pomembno je le, ali je zaposlitev ustrezna ali neustrezna. Če je neustrezna in jo zavrnete, vam pripada odpravnina in morebitno nadomestilo na Zavodu za zaposlovanje.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij