Atama logotip
EN

Skrajšanje bolniške v času teka odpovednega roka

V okviru DR za določen čas je odšla delavka v polno bolniško, delodajalec pa ji je v času bolniške odpovedal pogodbo. Odpovedni rok se je iztekel, vendar se je DR podaljšalo še za ves čas bolniške (vendar ne več koz za 6 mesecev ali izteka pogodbe, kar nastopi prej). ZZZS pa je v času pred prenehanjem DR izdal delavki odločbo o polovični bolniški. Ali je ZZZS s tem povzročil, da je DR (v celoti) prenehalo z dnem začetka polovične bolniške? Ali pa pride do deljene pravne situacije?

Spoštovani!

Tako kot navajate, delavcu v odpovednem roku, ki je v bolniškem staležu, se odpovedni rok podaljša za čas bolniškega staleža, vendar ne več kot 6 mesecev. Delavcu se delavno razmerje prekine, ko je dolžan priti nazaj na delo. Ker je bila delavka dolžna se vrniti na delo, ne glede na dnevni obseg, ji delavno razmerje ne teče več, če je potekel tudi zakonski odpovedni rok.

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij