Atama logotip
EN

letni dopust

pozdravljeni, sem mati dveh šoloobveznih otrok. Letni dopust želim koristiti od xx-xx saj ima moj partner takrat kolektivni dopust in bi rada otroke peljala na morje kot normalna družina a mi delodajalec ne odobri tisti teden dopusta, omenili so mi tudi da naj si partner prestavi kolektivni dopust. kaj lahko v tem primeru naredim ? naj povem, da niti enkrat še nisem morala koristit dopusta ko sta hčerki imeli počitnice v šolskem letu 2020/2021. Odgovarjajo pa mi da smo mi odobrili lani v največji sezoni dopust za 14 dni ter kao zimske počitnice (na smučanje smo šli januarja 2020) zimske počtnice so pa konec februarja. res več ne vem kaj naj naredim, kam naj se obrnem. hvala za odgovor ter lep pozdrav,

Spoštovani!

Nerealno je pričakovati, da bo vaš partner prestavil kolektivni dopust, saj je ta določen s strani delodajalca in ne s strani delavca. To bi moral vač delodajalec vedeti.

Zakon o delovnih razmerjih glede dopusta navaja:

162. člen

(izraba letnega dopusta)

(1) Letni dopust je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

(2) Delodajalec lahko zahteva od delavca, da planira izrabo najmanj dveh tednov letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

(3) Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.

(4) Delavec ima pravico izrabiti ves letni dopust, ki ni bil izrabljen v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, do 31. decembra naslednjega leta.

(5) Delavec, ki dela v tujini, lahko v celoti izrabi letni dopust do konca naslednjega koledarskega leta, če je tako določeno s kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca.

(6) Delavec, ki ima v prvem letu zaposlitve pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pridobi pravico do izrabe letnega dopusta za naslednje koledarsko leto ob začetku naslednjega koledarskega leta.

163. člen

(način izrabe letnega dopusta)

(1) Letni dopust se izrablja upoštevaje potrebe delovnega procesa ter možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

(2) Starši šoloobveznih otrok imajo pravico izrabiti najmanj teden dni letnega dopusta v času šolskih počitnic.

(3) Delavec ima pravico izrabiti en dan letnega dopusta na tisti dan, ki ga sam določi, o čemer mora obvestiti delodajalca najkasneje tri dni pred izrabo.

(4) Delodajalec lahko delavcu odreče izrabo letnega dopusta po drugem in tretjem odstavku tega člena, če bi odsotnost delavca resneje ogrozila delovni proces.

Glede na vašo situacijo, vam delodajalec mora odobriti najmanj en teden dopusta med počitnicami, ni pa to določeno kdaj. Poleg tega pa mora delodajalec upoštevati vaše družinske obveznosti. na žalost zakon o delovnih razmerjih tega ne opredeljuje bolj podrobno. Moje mnenje je, da je potrebno dopuste načrtovati tako, da delovni proces poteka nemoteno, zaposlenim pa se omogoči koriščenje čim bolj po njihovih željah.

Ker ne poznam situacije v vašem podjetju ter razlogov za takšno odločitev s strani delodajalca, vam lahko svetujem le, da se skušate z njim pogovoriti in razložite svojo situacijo. V primeru, da pogovor ne bo mogoč in če ste mnenja, da so kršene vaše pravice pa se obrnite na sindikat ali inšpektorat za delo.

 

Lep pozdrav,

Tanja Šket
Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij