Atama logotip
EN

Kako napisati prijavo ali ponudbo za zaposlitev?

Delodajalcu vedno pošljite dva dokumenta. Prvi je prijava na razpisano delovno mesto ali vaša ponudba za zaposlitev. Drugi pa je vaša osebna predstavitev. S prijavo ali ponudbo boste delodajalca nagovorili in ga posebej opozorili na svoja določena znanja, lastnosti ali izkušnje, za katere menite, da so še posebej pomembne.

Prijava

Prijava je dokument s katerim izrazite zanimanje za prosto delovno mesto, ki je bilo objavljeno. Prijava je sestavljena iz uvoda, jedra in zaključka.
 
Uvod prijave vsebuje uvodni pozdrav in informacijo o vašem namenu. V jedru poudarite svojo ustreznost za razpisano delovno mesto in  na kratko izpostavite tiste sposobnosti, delovne izkušnje, znanje itd., ki najbolj opozarjajo na vašo ustreznost za objavljeno delovno mesto. V zaključku poskušajte na nevsiljiv način izraziti svojo pripravljenost na zaposlitveni razgovor. Zaključek vsebuje še podpis in navedbo prilog, posebej tistih, ki so zahtevane.

Ponudba

Ponudbo delodajalcu pošiljate v primerih, ko prosto delovno mesto ni objavljeno. Največkrat jo boste poslali v podjetje ˝na slepo˝ ali na namig o prostem delovnem mestu.
 
Ponudba se ne razlikuje veliko od prijave. V obeh primerih sta uvod in zaključek sta si skoraj enaka. Najpomembnejša razlika se pojavlja v vsebini. Medtem ko v prijavi izražate interes za določeno delovno mesto, pa v ponudbi izražate zanimanje in pripravljenost za delo v določeni organizaciji, prav tako pa izrazite mnenje zakaj bi bilo delo v tem podjetju primerno za vas ter kaj lahko nudite podjetju.