Atama logotip
EN

Ne delajte napak

Pazite na obliko
Neprimerna oblika osebne predstavitve izraža vaše nezanimanje za delo. Iz oblike osebne predstavitve lahko potencialni bodoči delodajalec sklepa o vaši osebnosti. Osebna predstavitev naj bo pregledna, da bodo delodajalcu potrebne informacije hitro dosegljive.

Dolžina ne pomeni ustreznosti
Dolga in dolgovezna osebna predstavitev vam ne prinaša prednosti. Delodajalec mora pregledati praviloma veliko vlog. Zato bodite pri pisanju osebne predstavitve kratki, jedrnati ipd. Osebna predstavitev mora biti informativna.

Nepomembni podatki
Navajajnje podatkov o otrocih, starših in družini ni priporočljivo. Osredotočite se na podatke in informacije, ki označujejo vaša znanja, izkušnje in sposobnosti.

Pomanjkljivi podatki
Ne pozabite navesti kontaktne podatke, kot so telefonska številka, naslov ipd. Pazite, da bodo podatki točni in pravilni, da vas bo delodajalec lahko povabil na razgovor.

Nepravilno kronološko zaporedje
Ne navajajte podatkov v nepravilnem vrstnem redu. Podatki v osebni predstavitvi se vedno navajajo v obratnem kronološkem zaporedju. Vedno navedite najprej najvišjo doseženo izobrazbo in zadnje delovne izkušnje.

Tuji jeziki
Ne ocenjujte znanja tujih jezikov kot aktivno - pasivno. Takšne ocene so nezadostne in povedo delodajalcu zelo malo, še posebej, če se potegujete za delovno mesto, kjer je znanje jezikov pomembno. Napišite v kolikšni meri ga uporabljate (dnevno, tedensko, mesečno), ga razumete, se znate sporazumevati in pisati itd.

Pomanjkljivo navajanje del
Poudarite delovne rezultate, znanja, tehnike, ki ste si jih pridobili pri dosedanjem delu. Delodajalca zanimajo vaše pretekle delovne obveznosti in zadolžitve.

Tudi priložnostna dela (po pogodbi, študentski servis, …)  vam lahko dajo pomembne delovne izkušnje. Zlasti iskalci prve zaposlitve vključite ta dela. Pomembnejša dela izpostavite in jih podrobno opišite.

Hobiji in interesi
Navajanje velikega števila hobijev je napačno, prav tako navajanje hobijev, ki to v resnici niso. Če želite navajati hobije navedite le tiste, s katerimi se resno ukvarjate. V osebno predstavitev pa vsekakor sodi hobi, ki je pomemben za delovno mesto za katerega se potegujete.

Slovnica
Osebna predstavitev mora biti slovnično brezhibna.