Atama logotip
EN

lanski dopust

Pozdravljeni, Delavka je pri nas zaposlena za nedoločen čas. V letu 2022 ji je pripadal dopust v trajanju 22 dni. 15.11.2022 je odšla na bolniško in ni izkoristila letnega dopusta. V bolniškem staležu je bila do 31.8.2023. Ji pripada cel dopust za leto 2022, glede na to, da dopusta ni izkoristila do 15.11.2022 pa zanj ni zaprosila? Glede na 3. točko iz 162. člena ZDR ki pravi: "Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta. Naše mnenje je, da v letu 2022 ni izrabila dopusta v skupnem trajanju dveh tednov in ji tako pripada do konca letošnjega leta le preostanek lanskega dopusta v trajanju 12 dni. Je tako ravnanje pravilno? Odobrili smo ji koriščenje dopusta v trajanju 12 dni, ki ga bo izkoristila letos

Spoštovani!

Delodajalec lahko od delavca zahteva planirane izrabe dopusta. Nikjer ne navajate, kdaj je delavka nameravala izkoristiti dopust in ali je bila pravilno obveščena glede morebitne izrabe. Po mojem mnenju bi jo morali vi kot delodajalec vneprej obvestiti in opozoriti.

V dani situaciji se sprašujem tudi ali je delavka nameravala dopust koristiti v zadnjem mesecu leta? Če je temu tako, potem ji vsekakor pripada celotni dopust.

Težko sodim situacijo, ker ne poznam okoliščin glede področja razporejanja in koriščenja dopusta v vašem podjetju. Če so zaposleni opozorjeni na koriščenje in veljajo določena pravila v okviru katerih lahko realno presodite, da delavka dopusta ni izkoristila po lastni krivdi, potem je vaše razmišljanje pravilno. V nasprotnem primeru ne.

Moje neuradno mnenje je, da je delavka imale dovolj možnosti za izkoristiti dopust, pa tega kot razumem, da svojo željo ni storila.

Lep pozdrav,

Tanja Šket, Atama d.o.o.

Kadrovska solaKadrovska šola

Najdite odgovore na vprašanja iz kadrovskega področja

Več informacij