Atama logotip
EN

Kadrovski outsourcing

Kadrovsko področje zahteva odlično poznavanje različnih zakonov in predpisov ter sledenje spremembam in njihovo pravilno umestitev v poslovanje podjetja. Slovenska zakonodaja na področju delovnih razmerij je zelo kompleksna in zahtevna. Za pravilno postopanje v (pogosto zahtevnih) kadrovskih postopkih, z upoštevanjem vseh pravic in dolžnosti delodajalca ter delavca, je potrebno veliko znanja in izkušenj.

Urejenost kadrovskega področja omogoča bolj pregledno in uspešno poslovanje podjetja. Z dobro razdelano kadrovsko funkcijo je podjetje bolj učinkovito in usmerjeno proti svojim ciljem. Ima jasno razdelano vizijo, s čimer vpliva na pozitivno delovno klimo med zaposlenimi.

Inšpektorat za delo redno preverja urejenost kadrovske dokumentacije, kar je še dodaten razlog več za urejeno kadrovsko področje – kazni namreč niso nizke.

Ker smo v Atami strokovnjaki s tega področja in nenehno sledimo spremembam na področju, vam lahko ponudimo zanesljivo podporo in celostno rešitev, ki bo vaše podjetje pripeljala do urejenega kadrovskega področja.