Atama logotip
EN

Sprememba urne postavke za študente in dijake

 
 
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro  Studentje
začasnih in občasnih del določa, da od 1. aprila 2018 dalje urna
postavka ne sme biti nižja od 4,73 EUR bruto.