Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Nega otroka in sprememba po PKP6

Tekom zaposlitve prihaja do različnih oblik odsotnosti z dela – koriščenje letnega dopusta, bolniške odsotnosti, pri starših pa zelo pogosto odsotnosti zaradi bolezni oziroma nege otroka.

Psihometrično testiranje PXT – Pravi ljudje na ustreznih delovnih mestih

PXT meri najpomembnejše dejavnike uspešnosti, ki jih je v svoji raziskavi identificiral Harvard Business Review. Iz rezultatov dobimo informacije o tem, kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom v podjetju.

Zavrnitev zaposlitve pred pričetkom dela in posledice

V zadnjem času prihaja do vse več situacij, kjer do zaposlitve ne pride zaradi neresnosti kandidatov.

Davčno (ne)rezidenstvo

V praksi se pogosto dogaja, da posamezniki, ki prihajajo iz tuje države ne vedo ali so davčni rezidenti Slovenije – od tega je namreč odvisno, kako bomo določili njegovo davčno obveznost.

Kako korektno dati odpoved + Vzorec odpovedi

Prekinitev delovnega razmerja je pomemben dogodek, tako za delodajalca kot tudi za delavca. Način, kako pride do prekinitve je ključnega pomena in nosi posledice za obe strani.

Sprememba minimalne urne postavke

Minimalna urna postavka za dijaško / študentsko delo se je zvišala.

Kaj mora EU državljan urediti pred zaposlitvijo?

Da lahko EU državljan prične z delom v Sloveniji, mora imeti urejene določene dokumente. Kateri so to in kje jih lahko uredi?

Oblike dela

Katere oblike dela poznamo in kakšne so njihove posebnosti?

Kakšna je bruto plača ter stroški dela v Sloveniji glede na stanje v EU?

Z vidika delodajalcev predstavlja stroške (stroške dela), ki poleg plač zaposlenih vključujejo tudi stroške dela, ki ne spadajo v plačo, in sicer predvsem socialne prispevke, ki jih plača delodajalec.

Obvestilo: Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Uveljavljanje pravic študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19.

Sprememba najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plač

Prva dva meseca leta 2021 znaša najnižja osnova za obračun prispevkov 1052,30 EUR

Uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov

Rok za oddajo vloge je 5. februar 2021!

Obvestilo o letnem zaslužku za študente

Do 31.1. morajo študentje prejeti obvestilo o letnem zaslužku za leto 2020.

Poročilo o prejemkih za leto 2020

Do konca januarja 2021 je potrebno pripraviti poročilo o prejemkih zaposlenih!

Dela prosti dnevi 2021

Objavljamo seznam dela prostih dni v letu 2021 ter termine šolskih počitnic.

Naj bo srečno in veselo!

Želimo vam lepe praznike in srečno 2021!

Kadrovski zaključek leta

Kadroviki preverite, katerih obveznosti ne smete pozabiti preveriti in urediti ob koncu kadrovskega leta.

Kako zavrniti ponudbo za delo

Kaj napisati kadroviku oz. odgovorni osebi pri delodajalcu, je odvisno od vaših razlogov zakaj zavračate ponudbo...

Zaposlovanje v manjših podjetjih

Večkrat naletimo na dilemo s strani novih, manjših naročnikov: »Ali so vaše storitve primerne tudi za nas, manjše delodajalce?«.

Pregled in sprememba kadrovskih pravilnikov in spremljajoče dokumentacije

Zakaj je potrebno osveževati kadrovsko dokumentacijo?