Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Podatki za priznanje pravic do pokojnine

Da bi podatke delavec videl, mora imeti osebni računalnik z možnostjo dostopa do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe.

Kdaj in zakaj mora delavec dostaviti t.i. ER-28?

Ob menjavi zaposlitve novi delodajalec od vas potrebuje kar nekaj dokumentov. Eden takih je obrazec ER-28/Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku.

Izpis delovne dobe

Večkrat se pri zaposlenih (pa tudi nekaterih kadrovikih) pojavlja dilema, kako pridobiti podatek o delovni dobi. Kako do podatka?

Poskusno delo in upravičenost do odpravnine

Delavec je upravičen do odpravnine, TODA v primeru odpravnine, se člen o poskusnem delu nanaša na člen o odpravnini...

Zaposlovanje hrvaških državljanov v Sloveniji

S 1.7.2018 lahko državljani in državljanke Republike Hrvaške sedaj prosto dostopajo na slovenski trg.

Kako ravnati ob poškodbi na delu?

Na delovnih mestih pride tudi do različnih nezgod, le-te pa zahtevajo posebno postopkovno obravnavo. Kaj storiti v primeru nezgode lahko preberete v našem članku.

Kaj so bonitete?

Znesek bonitete se določi na podlagi primerljive tržne cene, ali na podlagi stroška delodajalca, ki je nastal pri zagotavljanju bonitete. 

Zaposlovanje tujcev

Težave na trgu dela so verjetno spodbudile odgovorne, da posežejo v zakonodajo s področja zaposlovanja tujcev.

Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe za določen čas

Skladno z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delavcu pripada odpravnina.

Regres 2018

Kolikšen je minimalni in maksimalni regres za leto 2018?

Novosti na področju očetovskega dopusta

Kakšne so novosti na področju uveljavljanja očetovskega dopusta?

Sprememba urne postavke za študente in dijake

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dvignilo najnižjo urno postavko za posameznike, ki delo opravljajo preko študentskega servisa!

Porodniški in starševski dopust

Kaj je potrebno urediti pred pričetkom porodniškega dopusta?

Obvestilo o odmeri letnega dopusta za tekoče leto

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Ali je delavec med čakanjem na delo lahko na dopustu oziroma koristi dopust?

Čakanje na delo in koriščenje dopusta.

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namene vzpodbuditve zaposlovanja?

Razpisanih 1.000 štipendij za deficitarne poklice

Znan je letošnji nabor deficitarnih poklicev.

Primerjava stroška redno zaposlenega in študenta

Je res študentsko delo veliko cenejše kot redna zaposlitev?

Minimalna plača se je povečala

Znana je minimalna plača za leto 2018.

Dvig najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plače

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.