Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namene vzpodbuditve zaposlovanja?

Elementi delovnega razmerja

Kdaj je delo preko ŠS/s.p./pogodbe lahko s strani inšpektorja sankcionirano z zahtevo sklenitve delovnega razmerja?

Zdravniški pregled pred zaposlitvijo - čigav strošek?

Kdo krije strošek zdravniškega pregleda - delodajalec ali delavec?

Minimalna plača – kako jo obračunamo?

Na praktičnih primerih vam predstavljamo različne možnosti obračuna minimalne plače glede na različne dodatke k plači.

Zagotavljanje delavcev ali agencijsko delo - 2. del

Kako je urejeno tristrano razmerje med agencijo, uporabnikom in delavcem?

Zagotavljanje delavcev ali agencijsko delo - 1. del

Najem delavcev je zelo fleksibilna oblika zaposlovanja, ki uspešnim podjetjem omogoča  dinamično uravnavanje količine zaposlenih in način njihove zaposlitve glede na potrebe poslovanja.

Sezonsko delo

Kako se lahko zaposli oseba, ki želi opravljati delo v času sezone?

Nadurno delo

V praksi se pojavlja veliko dilem in vprašanj v povezavi z nadurnim delom in značilnostmi le tega

Razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Kakšne so razlike med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo?

Sprememba urne postavke za dijake in študente

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dvignilo najnižjo urno postavko za posameznike, ki delo opravljajo preko študentskega servisa!

Najpogostejše napake in kazni s strani inšpektorata za delo

V letu 2016 je inšpektorat izdal 10.791 različnih ukrepov.

Zaposlovanje upokojencev

Kako zaposliti upokojenca?

Opomnik: Regres

Do konca meseca junija je potrebno izplačati regres!

Načini obračunavanja plače

Poznate razliko med obračunom plače po urah in obračunom plače po brutu?

Vloga socialnih (družabnih) medijev pri iskanju zaposlitve

Kako nam lahko LinkedIn in Facebook pomagata pri iskanju zaposlitve ali novih sodelavcev?

Kako je sestavljena plača?

Ste se spraševali, kako je sestavljena plača in kateri dodatki vam pripadajo?

Z mislijo na zaposlitev že v času študija

Kako pridobiti praktično znanje ter kompetence že v času študija?

Opomnik: obrazec M4

Še 10 dni nas loči do oddaje obrazca M4!

Izvršbe na plačo

Kaj je potrebno vedeti, ko imamo izvršbo na plačo? (primeri iz prakse)

Pogodba za določen čas

Pogodba, sklenjena za določen čas, naj bi bila izjema…