Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Vračilo oziroma pobot regresa

Pod katerimi pogoji lahko delodajalec zahteva vračilo oziroma opravi pobot preveč izplačanega regresa?

Ugodne razmere na trgu dela za iskalce zaposlitve

Zavod za zaposlovanje je objavil aktualno stopnjo brezposelnosti, ki se zmanjšuje. Povečalo se je tudi število delovnih mest, namreč za 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani.

Opomnik: izplačilo regresa za leto 2019

Delodajalec je dolžan delavcu izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija 2019.

Razpis za sofinanciranje usposabljanja starejših od 45 let

Vabimo vas k sodelovanju na razpisu, v okviru katerega lahko pridobite 100 % sofinanciranje usposabljanj starejših od 45 let, ki so zaposleni v vašem podjetju. Projekt se bo začel v letu 2019 in bo lahko trajal do sredine leta 2020.

Boniteta za uporabo službenega vozila

Kaj morate vedeti, če uporabljate službeno vozilo tudi za privatne namene?

TOP 5 nasvetov za uspešno iskanje nove zaposlitve

Ste tudi vi opazili, da je iskanje zaposlitve vse prej kot enostaven proces? V tem prispevku, vam bom predstavil 5 enostavnih korakov, s katerimi boste povečali svoje možnosti na trgu dela.

Minulo delo

V kolikšni meri in glede na katero delovno dobo se izplačuje dodatek za minulo delo oziroma dodatek za delovno dobo?

Prevoz na delo

Kdaj in koliko smo upravičeni do povračila stroškov prevoza na delo in z dela?

Konec obdavčitve regresa

S spremembo bo tako regres razbremenjen obdavčitvi do višine 100% povprečne plače v RS za predpretekli mesec na dan izplačila.

Sprememba urne postavke za študente in dijake

Od 1. aprila dalje znaša nova minimalna bruto urna postavka za študente 4,89 eur.

Uskladitev najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del

S 1. aprilom 2019 bo pričela veljati nova najnižja bruto urna postavka za opravljane ure začasnih in občasnih del.

Ureditev dodatka na delovno dobo

Sodišče s sodbo iz konca leta 2018 prepušča urejanje tako višine dodatka kot upoštevanje delovne dobe kolektivnim pogodbam.

Odmera dopusta 2019!

Do 31.3.2019 je delavcem potrebno izdati odločbo o dopustu.

Obveznosti delavca

Katere so obveznosti delavca določa Zakon o delovnih razmerjih v 7.1 podpoglavju z desetimi členi. Le-te veljajo, četudi niso s pogodbo o zaposlitvi natančneje določene.

»Vpliv tetovaže na zaposlitev«

Pri selekcijskem postopku, se od kadrovika pričakuje in zahteva objektivnost. Prezenca kandidata je zelo pomembna, pod to se smatra osebna urejenost kandidata, ki ima lahko podzavestni vpliv v določenih primerih.

Dohodnina za študente

Dohodnina je davek od dohodkov, ki jih prejmejo fizične osebe. Ker je tudi začasno in občasno delo preko napotnic (študentsko delo) vrsta dohodka, je le-to po Zakonu o dohodnini obdavčeno.

Sprememba najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plač

Višina osnove za obračun prispevkov v letu 2019 znaša 56%.

Kako razumeti pojem »hujša kršitev« delovnih ali drugih obveznosti?

Delodajalec delavcu lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, »če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Poročilo o prejemkih za leto 2018

Do konca januarja 2019 je potrebno pripraviti poročilo o prejemkih zaposlenih.

Uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov

Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. 2. tekočega leta.