Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Zakaj delati preko kadrovske agencije?

Kaj je zaposlitvena oziroma kadrovska agencija? Je organizacija, ki na podlagi pogodbe o koncesiji sklene delovno razmerje z delavcem, ki bo potem opravljal delo pri drugih organizacijah.

KARIERNI SEJEM 2018

18. oktobra se vidimo v Cankarjevem domu na največjem kariernem dogodku!

Kako motivirati zaposlene brez » korenčka ali palice «?

Kako ohranjati motiviranost zaposlenih, ne da bi jih bilo potrebno stalno nadzorovati in gledati čez ramo pri opravljanju njihovega dela?

Aktualne subvencije Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima na svoji spletni strani trenutno objavljenih kar nekaj aktualnih finančnih spodbud za delodajalce.

Nedopolnjen mesec in sorazmernost dopusta in regresa

Kolikor časa traja zaposlitev v letu, tolikšen delež dopusta in regresa mora delodajalec delavcu zagotoviti.

Opomnik: Potrdilo o šolanju (dijaki in študentje)

Dijaki in študentje - ne pozabite na potrdilo o šolanju, če želite še naprej opravljati študentsko delo!

Študentsko delo po 26. letu

Ali lahko starejši od 26. leta delajo preko študentske napotnice?

Bruto in neto plača

Zakaj je pomembno, da se pogovarjamo o bruto plači?

''Študijski dopust''

Študijski dopust je pogovorni izraz o odsotnosti z dela zaradi izobraževanja in je pravica vsakega zaposlenega.

Doplačilo ali vračilo dohodnine

Dohodnina  se obračunava po različnih stopnjah, glede na višino osnove, se tako ob letnem obračunu lahko pojavi razlika glede na mesečne obračune.

Odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti

Pri odpovedi iz razloga nesposobnosti gre za redno odpoved, katero poda delodajalec delavcu.

Podatki za priznanje pravic do pokojnine

Da bi podatke delavec videl, mora imeti osebni računalnik z možnostjo dostopa do interneta in kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe.

Kdaj in zakaj mora delavec dostaviti t.i. ER-28?

Ob menjavi zaposlitve novi delodajalec od vas potrebuje kar nekaj dokumentov. Eden takih je obrazec ER-28/Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku.

Izpis delovne dobe

Večkrat se pri zaposlenih (pa tudi nekaterih kadrovikih) pojavlja dilema, kako pridobiti podatek o delovni dobi. Kako do podatka?

Poskusno delo in upravičenost do odpravnine

Delavec je upravičen do odpravnine, TODA v primeru odpravnine, se člen o poskusnem delu nanaša na člen o odpravnini...

Zaposlovanje hrvaških državljanov v Sloveniji

S 1.7.2018 lahko državljani in državljanke Republike Hrvaške sedaj prosto dostopajo na slovenski trg.

Kako ravnati ob poškodbi na delu?

Na delovnih mestih pride tudi do različnih nezgod, le-te pa zahtevajo posebno postopkovno obravnavo. Kaj storiti v primeru nezgode lahko preberete v našem članku.

Kaj so bonitete?

Znesek bonitete se določi na podlagi primerljive tržne cene, ali na podlagi stroška delodajalca, ki je nastal pri zagotavljanju bonitete. 

Zaposlovanje tujcev

Težave na trgu dela so verjetno spodbudile odgovorne, da posežejo v zakonodajo s področja zaposlovanja tujcev.

Odpravnina v primeru prenehanja pogodbe za določen čas

Skladno z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas, delavcu pripada odpravnina.