Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Prehrana med delom

V članku predstavljamo nekaj najpogostejših vprašanj glede povračila stroška malice.

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov

Kaj je potrebno narediti, ko se večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga odpove pogodba o zaposlitvi?

Prekinitev zaposlitve sredi meseca - pripadajoči dopust

Kako mora delodajalec pravilno ravnati glede pripadajočega dopusta v primeru zaposlitve delavca sredi meseca?

Del plače za poslovno uspešnost, ki se ne všteva v davčno osnovo

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se plačilo za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo?

Obveznosti delodajalca pri osebnem stečaju delavca

Kakšne so obveznosti delodajalca v postopku osebnega stečaja delavca?

Zaključek in priprava na novo (kadrovsko) leto

Na kaj vse kadroviki ne smemo pozabiti ob koncu oz. začetku leta?

Kršitev pogodbenih obveznosti

Kaj lahko kot delodajalec storite v primeru, ko delavec krši delovne obveznosti?

Pisni obračun plače

Mora biti pisni obračun res vročen preko pošte? Kaj pa, če pisnega obračuna niste prejeli? Preberite v našem članku.

Delo otrok in mladostnikov

Kako je urejena zakonodaja na področju dela otrok in mladostnikov?

Nova pooblastila delovnega inšpektorata

Delovni inšpektor ima nova močna pooblastila!

Vračilo sorazmernega dela regresa

Kaj storiti, če pride po izplačilu polnega regresa do prekinitve delovnega razmerja?

Spremembe pri beleženju študentskega in dijaškega dela

Dopolnitve Zakona o urejanju trga dela prinašajo novost – skupno evidenco študentskega dela.

Koriščenje dopusta

Kakšne so pravice in dolžnost delodajalca ter delavca glede koriščenja letnega dopusta?

5 najpogostejših zmot o agencijskem delu

Ste tudi vi prepričani, da so agencije za zaposlovanje »slabe«? Predstavljam 5 najpogostejših zmot, s katerimi se največkrat soočamo.

Plača in pogodba o zaposlitvi

Kako pravilno navedemo plačo v pogodbi o zaposlitvi?

Ko želimo bodočega sodelavca bolje spoznati

Raziskave so pokazale, da nam zaposlitveni razgovor lahko ponudi slabih 30 odstotkov informacij, potrebnih za zaposlitev prave osebe.

Primerjava plačil za delo

Kolikšen je strošek in kakšno je izplačilo v primeru redno zaposlenega, študenta in upokojenca?

Opomnik: Potrdilo o šolanju (dijaki in študentje)

Dijaki in študentje - ne pozabite na potrdilo o šolanju, če želite še naprej opravljati študentsko delo!

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namene vzpodbuditve zaposlovanja?

Elementi delovnega razmerja

Kdaj je delo preko ŠS/s.p./pogodbe lahko s strani inšpektorja sankcionirano z zahtevo sklenitve delovnega razmerja?