Atama logotip
EN

Novosti v zaposlovanju

Odobritev in koriščenje letnega dopusta

Ali lahko delodajalec zavrne koriščenje dopusta v vašem želenem terminu ali celo prekliče odobritev?

Individualne lastnosti in delo

Ljudje se razlikujemo po številnih individualnih značilnostih, ki vplivajo tudi na izide pri delu in delovno uspešnost. Poglejmo, kaj vse spada mednje.

Študentsko in dijaško delo

Kakšni predpisi ter omejitve veljajo za mladoletne osebe pri opravljanju dela na podlagi dijaške/študentske napotnice?

Odpoved delovnega razmerja s strani zaposlenega

Pri odpovedi s strani zaposlenega pogosto slišimo vprašanja: koliko imam odpovednega roka, kako je s koriščenjem dopusta, ...

Izplačilo regresa 2021

Samo še v mesecu juniju je čas za izplačilo regresa za leto 2021.

Poklicno zavarovanje

V poklicno zavarovanje morajo biti vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.

Delovna uspešnost

Jasni in vnaprej znani kriteriji  delovne uspešnosti so ključni pri vzpostavljanju zdrave dinamike v podjetju ali organizaciji. Dobro je vedeti, kaj vse uspešnost na delovnem mestu zajema.

Dodatek na delovno dobo

V skladu z ZDR-1, vsakemu zaposlenemu pripada dodatek za delovno dobo, ne določa pa višine izplačevanja dodatka ter dolžino upoštevane delovne dobe.

Čakanje na delo in izraba dopusta

V preteklem in tudi tekočem letu je marsikateri delodajalec svoje delavce napotil na čakanje, saj jim dela ni mogel zagotoviti. Kaj se v tem primeru zgodi z neizkoriščenim dopustom?

Nočno delo

Kakšne pravice imajo delavci, ki delajo ponoči?

Primerjava stroška redno zaposlenega in študenta

Strošek redno zaposlenega in študenta je dokaj izenačen, vseeno pa ima študentsko delo določeno stopnjo fleksibilnosti

Usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem

Poklicno življenje naj ne preseže meje zasebnega in delavcu omogoča zadovoljno preživljanje prostega časa. Prav tako pa je pomembno obratno – da zasebno življenje ne povzroča manjše učinkovitosti na delovnem mestu.

Evidenca o izrabi delovnega časa

Ali je potrebno evidenco o prisotnosti na delu oziroma evidenco o izrabi delovnega časa zares voditi ter v kakšnem obsegu?

Nega otroka in sprememba po PKP6

Tekom zaposlitve prihaja do različnih oblik odsotnosti z dela – koriščenje letnega dopusta, bolniške odsotnosti, pri starših pa zelo pogosto odsotnosti zaradi bolezni oziroma nege otroka.

Psihometrično testiranje PXT – Pravi ljudje na ustreznih delovnih mestih

PXT meri najpomembnejše dejavnike uspešnosti, ki jih je v svoji raziskavi identificiral Harvard Business Review. Iz rezultatov dobimo informacije o tem, kako dobro se posamezna oseba ujema s točno določenim delovnim mestom v podjetju.

Zavrnitev zaposlitve pred pričetkom dela in posledice

V zadnjem času prihaja do vse več situacij, kjer do zaposlitve ne pride zaradi neresnosti kandidatov.

Davčno (ne)rezidenstvo

V praksi se pogosto dogaja, da posamezniki, ki prihajajo iz tuje države ne vedo ali so davčni rezidenti Slovenije – od tega je namreč odvisno, kako bomo določili njegovo davčno obveznost.

Kako korektno dati odpoved + Vzorec odpovedi

Prekinitev delovnega razmerja je pomemben dogodek, tako za delodajalca kot tudi za delavca. Način, kako pride do prekinitve je ključnega pomena in nosi posledice za obe strani.

Sprememba minimalne urne postavke

Minimalna urna postavka za dijaško / študentsko delo se je zvišala.

Kaj mora EU državljan urediti pred zaposlitvijo?

Da lahko EU državljan prične z delom v Sloveniji, mora imeti urejene določene dokumente. Kateri so to in kje jih lahko uredi?