Atama logotip
EN

Kdaj in zakaj mora delavec dostaviti t.i. ER-28?

Ob menjavi zaposlitve novi delodajalec od vas potrebuje kar nekaj dokumentov. Eden takih je obrazec ER-28/Poročilo o zadržanosti in osebnem dohodku.
 
Čeprav je obrazec kot tak zastarel, pa je njegova vsebina še vedno aktualna. Gre namreč za izpis delavčevih prejemkov iz naslova preteklih zaposlitev (ali denarnih Zvezeknadomestil, kot je starševsko nadomestilo oziroma nadomestilo za primer brezposelnosti, v kolikor je bil delavec pred nastopom novega delovnega razmerja prijavljen v evidenco brezposelnih na ZRSZ). Ker gre za podatek o prejemkih, ki jih je delavec prejemal od predhodnih izplačevalcev v tekočem in preteklem letu, lahko delavec ta podatek od delodajalca pridobi šele po izplačilu zadnje plače oziroma od Zavoda RS za zaposlovanje ali Centra za socialno delo po izplačilu zadnjega nadomestila.
 
Novi delodajalec podatek o preteklih prejemkih delavca potrebuje, da lahko obračuna nadomestilo za morebiten nastop bolniške, ki bremeni ZZZS (refundacija). Osnova za izračun refundacij pa je ravno plača (in pripadajoče število opravljenih ur) v letu pred začetkom bolniške.
 
V kolikor gre za vašo prvo zaposlitev, na to opozorite vašega delodajalca, saj vam v tem primeru omenjenega obrazca ni potrebno prilagati.
 
 Lara Došen