Atama logotip
EN

Elementi pogodbe o zaposlitvi


Pogodba o zaposlitvi je dokument s katerim se delavec in delodajalec dogovorita o načinu sodelovanja in ga precej podrobno opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1.

writing-1149962 1920Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki, pri čemer pa je potrebno poudariti, da sama pisnost ni nujna za potrditev delovnega razmerja (povedano enostavneje: če bo inšpektor ugotovil, da ima odnos delodajalec – zunanji poslovni partner vse elemente delovnega razmerja, bo zahteval sklenitev pisnega dokumenta, za nazaj pa pravice delavcu priznal, četudi pogodba ni bila sklenjena.)

Predlog pogodbe mora delodajalec delavcu izročiti vsaj tri dni pred sklenitvijo.

Pogodba (oziroma njen predlog) mora vsebovati:
control-427510 960 720Poleg navedenih obveznih sestavin pogodbe, je za določena delovna mesta priporočljivo dodati in opredeliti še:


Seveda vsakršna pogodba dopušča možnost sklenitve drugačnih oziroma dodatnih dogovorov pri čemer pa nikar ne pozabite, da delovno razmerje, poleg pogodbe o zaposlitvi, določajo še ZDR-1, kolektivne pogodbe in morebitni akti delodajalca.
Ne glede na to, kaj je v pogodbi dogovorjeno, bo delavec vedno užival pravice, ki jih določa eden izmed navedenih aktov in so zanj ugodnejše. Dogovori, ki niso skladni z zakonom, so nični.


Uršula Pust
svetovalka


Potrebujete dodatno pomoč pri pripravi pogodbe o zaposlitvi? Za vas jo lahko pripravimo ali preverimo obstoječo v okviru hitrega kadrovskega pregleda.