Atama logotip
EN

Kadrovski pregled – odrešite se dvomov in skrbi.

Urejenost delovnih dokumentov in vodenje kadrovskih evidenc je pomembno za nemoteno delovanje podjetja. Ker je vodenje kadrovske administracije močno vezano na različne zakone in predpise, pravilnike ter sklepe, lahko to hitro privede do napak pri vodenju evidenc.

Izkušnje kažejo, da je težko obvladati poplavo informacij, ki so potrebne za pravilno urejeno dokumentacijo. Zato strokovnjaki iz Atame opravimo temeljit pregled vaše kadrovske dejavnosti ter dokumentacije.

Kadrovski pregled je namenjen podjetjem, ki:

- želijo biti prepričana, da imajo vso evidenco urejeno v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, predpisi, itn.
- želijo urediti kadrovsko evidenco,
- želijo izboljšati kadrovsko funkcijo v podjetju,
- želijo ugotoviti stanje in pridobiti mnenje zunanjega neodvisnega strokovnjaka o vodenju kadrovskih postopkov.

Kadrovski pregled poteka v vaših prostorih, po dogovoru lahko tudi na sedežu podjetja Atama d.o.o. – v Ljubljani. Od podjetja potrebujemo popolno vsebino mape (personalno mapo) enega delavca, lahko brez osebnih podatkov. Potrebujemo tudi podatek o veljavni kolektivni, podjetniški ali panožni pogodbi, ter ostale informacije, ki so pomemben del vašega kadrovskega področja.
Pregledamo vsebino personalne mape – ali vsebuje vse potrebne dokumente, ki jih narekuje zakon, kot so dokumenti, pravilniki, sklepi in predpisi, podpisane izjave, idr.

Po pregledu opravimo pogovor z odgovorno osebo, kjer predstavimo dejansko znanje, ter predlagamo možnosti izboljšave oziroma potrebne dopolnitve, ki jih zahteva zakonodaja. Podamo vam mnenje glede izdelave dokumentov, ki jih je potrebno dopolniti, spremeniti oz. dodati delovni dokumentaciji v podjetju. Po opravljenem pregledu prav tako prejmete pisno poročilo o ugotovljenih pomanjkljivostih. 

Zakaj kadrovski pregled? Ker boste:

- ugotovili stanje vaše dokumentacije glede na zahteve zakona, kolektivnih pogodb, predpisov in ostalih pravil,
- dobili praktične napotke za nadaljnjo pravilno vodenje kadrovske evidence,
- v svoje delo uvedli optimalne organizacijske rešitve za učinkovito izvajanje kadrovske funkcije,
- preventivno izvajali vse potrebne ukrepe in
- posledično preprečili najpogostejše napake pri vodenju kadrovske evidence.

Investicija v urejeno kadrovsko evidenco znaša 160,00 eur + DDV. Poleg brezplačno prejmete Postopkovni list za postopek zaposlitve, s katerim bo vodenje personalne mape postalo lažje in bolj pregledno.

Za več informacij pokličite na 01 2300860 ali oddajte povpraševanje na spodnjem obrazcu.