Atama logotip
EN

Varstvo v času nosečnosti in starševstva

Mnogi mladi starši ne poznajo svojih pravic do posebnega varstva v delovnem razmerju.

Kaj jim na omenjenem področju zagotavlja zakonodaja, si preberite v članku.

Delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo s podzakonskim aktom.

Če se delavka znajde v okoliščinah, kjer je izpostavljena dejavnikom tveganja, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali delovnega časa. Če začasna prilagoditev pogojev dela ali delovnega časa ni mogoča, mora delodajalec zagotoviti opravljanje drugega ustreznega dela. Delavka je dolžna opravljati drugo ustrezno delo in ima pravico do plače, kot da bi opravljala svoje delo, če je to zanjo ugodnejše.

Če delodajalec delavki ne more odrediti drugega ustreznega dela, ji je dolžan izplačati nadomestilo za odsotnost (v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev).

Delavec/ka, ki neguje otroka, starega do 3 let, lahko opravlja nadurno ali nočno delo, če predhodno izda delodajalcu pisno soglasje. Kar pomeni, če oba starša živita z otrokom, sta oba varovana pred nadurnim in nočnim delom.

Tudi v primeru, če delavec/ka, neguje in varuje otroka, mlajšega od 7 let ali hudo bolnega otroka, ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, lahko opravlja nadurno ali nočno delo le s predhodnim pisnim soglasjem.

Če iz ocene tveganja razberemo, da obstaja nevarnost za zdravje nosečnice ali zdravje otroka, delavka ne sme opravljati nadurnega ali nočnega dela.

Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti in dela za polni delovni čas, ima pravico na podlagi potrdila specialista pediatra do odmora za dojenje, ki traja najmanj eno uro dnevno.

Delodajalec konec delovnega razmerja ne more sprožiti ali izvršiti:

- delavki v času nosečnosti ali v času dojenja do 1 leta starosti otroka,
- delavcu/ki v času starševskega dopusta in še en mesec po izrabi tega dopusta.

V primeru, da delodajalec ob izreku odpovedi ni seznanjen z nosečnostjo delavke, se delavka pred odpovedjo obvaruje tako, da čim prej pred iztekom odpovednega roka, predloži zdravniško potrdilo o nosečnosti.

- v primeru soglasja inšpektorja za delo ali če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka prenehanja delodajalca.

e0ebc93e1af70f5b8760baea35f8f799

Mladi starši imajo tudi pravico do skrajšanega delovnega časa zaradi starševstva. Več o tej temi si lahko preberete v drugem članku.

 

Janja Kompare