Atama logotip
EN

Študentsko in dijaško delo

Približuje se poletje in povečano število opravljanja dela na podlagi napotnice, ki jo izda posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. Namen tovrstnega opravljanja dela je pridobivanje delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka v določenem krajšem obdobju.

 

Kdo lahko opravlja začasno in občasno delo dijakov in študentov?

Koliko znaša minimalno plačilo?

Najnižja bruto urna postavka za delo dijakov in študentov znaša od 19.2.2021 5,89 EUR.

 

Kateri predpisi veljajo za študente in dijake?

Poleg upoštevanja predpisov na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, je potrebno upoštevati tudi določbe ZDR-1 o prepovedi diskriminacije, enaki obravnavi glede na spol, delovnem času, odmorih in počitkih, o posebnem varstvu delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti in o odškodninski odgovornosti ter Zakon o varnosti in zdravju pri delu.

 

Kakšne omejitve veljajo pri mladoletnikih starih med 15 in 18 let?

Mladoletniki, ki še niso dopolnili 18 let starosti uživajo posebno varstvo:

Mladoletna oseba ne sme opravljati nočnega dela med 22. uro in 6. uro naslednjega dne. V primeru opravljanja dela s področja kulturne, umetniške, športne in oglaševalne dejavnosti pa med 24. in 4. uro zjutraj.

Kako je s prodajo alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov s strani mladoletne osebe?

ZOPA ne prepoveduje posredovanja alkohola s strani mladoletne osebe. Prepovedana pa je prodaja tobačnih izdelkov s strani osebe mlajše od 18 let (30. člen, ZOUTPI).

 

Janja Kompare