Atama logotip
EN

Poskusno delo in upravičenost do odpravnine

Poskusno delo ni obvezno, razen če se delavec in delodajalec tako dogovorita, v tem primeru mora biti to urejeno s pogodbo o zaposlitvi. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o poskusnem delu in določitev skleneta v pogodbi o zaposlitvi, pri tem lahko traja poskusno delo največ šest mesecev in se lahko podaljša v primeru začasne odsotnosti z dela.
 
Če delodajalec v času trajanja ali ob poteku poskusnega dela ugotovi, da delavec poskusnega dela ni opravil, lahko izroči redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Prav tako delodajalec znotraj časa trajanja poskusnega dela, delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi postopka za prenehanje delodajalca ali prisilne poravnave.
 
Delavec je upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, toda v primeru odpravnine, se 125. člen (poskusno delo) nanaša na 108. člen (odpravnina), kjer je razvidno, da je delavec upravičen do odpravnine le, če je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna bruto plača zadnjih treh mesecev za vsako leto dela pri delodajalcu.
 
 
Tako je upravičen do odpravnine:

 

Janja Kompare