Atama logotip
EN

Odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti

Pri odpovedi iz razloga nesposobnosti gre za redno odpoved, katero poda delodajalec delavcu, kateremu preneha delovno razmerje s potekom ustreznega odpovednega roka. Izjema je primer bolniške odsotnosti delavca, ki je v času odpovednega roka v bolniškem staležu (ko gre za celodnevno odsotnost). V tem primeru se po 116. členu ZDR-1 delovno razmerje zaključi z dnem, ko je predvidena vrnitev delavca na delo, če tudi le za 1 uro/dan, vendar najkasneje po poteku šestih mesecev po izteku odpovednega roka.
 Delovna miza 2
Razloge za podajanje odpovedi iz razloga nesposobnosti, ZDR-1 določa v členih od 89-108, poleg je potrebno upoštevati tudi splošne določbe, ki so navedene v členih od 82-88.
 
ZDR-1 določa v 94. členu minimalne odpovedne roke, ko gre za redne odpovedi iz naslova nesposobnosti po sledečih mejnikih:
 
 
Po vročitvi odpovedi, takoj naslednji dan prične teči odpovedni rok.
 
Željka Pečanin