Atama logotip
EN

Odmor med delovnim časom

Pogosta je zmota, da enačimo termina malica in odmor. odmorKolikokrat ste že pomislili »samo skočim v trgovino / pošto / … , saj mi pripada malica«? 

Po Zakonu o delovnih razmerjih delavcu, ki je zaposlen za polni delovni čas, pripada pravica do 30 minutnega odmora. Čas odmora se všteva v delovni čas. Če je delavec zaposlen za krajši delovni čas, mu pripada odmor v sorazmernem delu. A pozor – to velja le, če je zaposlen najmanj 4 ure na dan. 

Večina seveda odmor koristi za malico, kar pa ne pomeni, da je odmor temu namenjen. Namenjen je odmoru zaposlenega - njegova odločitev je, kako ga bo izkoristil. Pomembno je le, da se s tem ne ogroža delovnega procesa.

Še nekaj posebnosti:
- Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.
- Delavka, ki doji otroka, ki še ni dopolnil 18 mesecev starosti, in dela s polnim delovnim časom, ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom, ki traja najmanj eno uro dnevno.
- Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa.

V proizvodnih podjetjih je večinoma praksa, da je čas odmora zaradi organizacije dela vnaprej določen. Prav tako lahko podjetje sprejme interna pravila, da omogoča več krajših odmorov tekom delovnega časa – tudi ti odmori se vštevajo v delovni čas.

V kolikor imate kakšno dodatno vprašanje nam ga lahko zastavite v naši rubriki Odgovarjamo na vaša vprašanja.

Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve