Atama logotip
EN

Obdobni zdravniški pregledi

Ste že nekaj let zaposleni pri trenutnem delodajalcu, pa še niste bili na obdobnem preventivnem zdravstvenem pregledu? Poleg predhodnega preventivnega zdravstvenega pregleda, ki ga izvaja specialist medicine dela, poznamo tudi obdobni zdravstveni pregled, ki ga zaposleni mora opraviti v časovnem okvirju podanem v oceni tveganja delodajalca. 

 

Ocena tveganja:

V oceni tveganja, ki vam je vedno na voljo pri delodajalcu, lahko preverite na koliko časa je potrebno vaš zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela ponoviti. Ocena tveganja s poudarkom na zdravstvenih zahtevah, je namreč podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda.

 

Zakaj je obdobni zdravniški pregled potreben?

Namen obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocenjevanje zdravstvene ogroženosti delavca in njegovo izpopolnjevanje zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva različnih dejavnikov tveganja v določenem časovnem obdobju.

 

Kdaj jih je potrebno opraviti?

Obseg in roki usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov so določeni v prilogi Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev. Vendar ne glede na določitve v prilogi, lahko pooblaščeni zdravnik določi krajši rok za naslednji obdobni pregled. Prav tako lahko pooblaščeni zdravnik zdravniško spričevalo zaključi s podanim rokom kontrolnega pregleda, ki je navadno med 3 meseci in 1 letom.

 

Primer iz priloge Pravilnika:

Usmerjeni obdobni preventivni zdr. pregled 

 Roki

Vidne zahteve in obremenitve

 1 – 5 let

Ravnotežje

 1 – 5 let

Hrup

 6 mesecev – 5 let

Delo na višini

 1 – 3 leta

Nočno delo

 1 – 3 leta

Kemične škodljivosti

 1 – 3 leta

medical-563427 960 720
 

Naloge delodajalca:

Delodajalec napoti delavca na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled z ustrezno napotnico (obrazec 8.205).

Delavec mora biti na obdobni pregled napoten najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen v oceni tveganja.

 

Kdo krije stroške pregleda:

Delodajalec napoti delavca na zdravstveni pregled na svoje stroške (ZDR-1, 28. člen).

Tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu navaja, da pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, delodajalec ne sme povzročiti delavcu finančnih obveznosti (ZVZD-1, 14. člen).

 

Skrb za pravilno usmerjanje na zdravniške preglede vaših zaposlenih lahko prevzamemo tudi mi!

Za več informacij nas kontaktirajte na janja@atama.si

 
 
 
 
 
 
 
 
Janja Kompare
(Viri: Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, ZDR-1, ZVZD-1)