Atama logotip
EN

Kaj pomeni, če je plača v pogodbi o zaposlitvi manjša od minimalne bruto plače?

Plača je sestavljena iz:65151484685

Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, ki ga delavec opravlja.
Je znesek, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi in je lahko manjši kot znaša minimalna bruto plača (za delo opravljeno od 1.1.2020 v polnem delovnem času = 940,58 €).

Osnovne plače določene v skladu z najnižjimi osnovnimi plačami po kolektivnih pogodbah (do V. tarifnega razreda), so nižje od minimalnega zneska.

 

V primeru, da je v pogodbi navedena osnovna plača 746 €, pomeni, da mora delodajalec najprej obračunati dodatek do minimalne plače (194,58 €) ter šele nato vse ostale dodatke.

 

Minimalno plačo sestavlja:

Iz minimalne plače so sedaj izvzeti vsi dodatki ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost. Pred letom 2020 so se določeni zakonski dodatki vštevali v minimalno plačo, kar zdaj ne velja več.
 
Bruto plača po pogodbi o zaposlitvi je osnova za obračun dodatkov (delovna doba, dodatki na posebne pogoje dela,...). Minimalna plača pa je znesek, ki ga zaposleni mora prejeti za 40-urni delovnik brez obračunanih dodatkov.
 
 
 
V primeru, da povišamo osnovno plačo na raven minimalne plače (v aneksu k pogodbi o zaposlitvi), se poviša osnova za obračun dodatkov, kar pa pomeni višji strošek plače iz naslova dodatkov.
 

 

Janja Kompare