Atama logotip
EN

Delo od doma

V zadnjem času so razmere okrepile delo od doma, zato smo se odločili, da napišemo nekaj tudi na to temo. V praksi se pojavlja veliko neznank, Zakon o delovnih razmerjih pa določa le nekaj malega.

 

Ste vedeli, da za opravljanje dela od doma potrebujete posebno obliko pogodbe o zaposlitvi? Zakon o delovnih razmerjih jo opredeljuje med 68. in 72. členom.

 

Delo na domu je v primerih:

(Če opravljate delo od doma izjemoma in občasno, se to praviloma ne šteje kot delo od doma.)

Kdaj se delo od doma ne more opravljati?

Kako je z delovnim časom, ko opravljate delo od doma?

V primeru opravljanja dela od doma določa ZDR-1 nekatere izjeme. Delodajalec in delavec se lahko glede delovnega časa, nočnega dela, odmora, dnevnega ter tedenskega počitka v pogodbi dogovorita drugače, kadar delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti. Enako velja,  če si delavec sam razporeja delavnik ter če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu.

Kako je z uporabo lastnih sredstev?

Delodajalec je dolžan delavcu izplačati nadomestilo za uporabo lastnih sredstev pri delu od doma. Višino nadomestila določita z dogovorom in je odvisno od dejanskih stroškov, ki jih ima delavec pri delu od doma.

 

Varnost in zdravje pri delu od doma:

Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela tudi kadar delavec dela od doma.

Pomembno je, da se že pred izvajanjem dela na domu, prilagodi delovni prostor vsem zahtevam varnega in zdravega delovnega okolja. Priporočljivo je, da so prostori, v katerih se bo opravljalo delo od doma, razvidni v pogodbi o zaposlitvi. Prav tako je opredelitev prostorov pomembna pri izdelavi ocene tveganja. Postopek se začne tako, da strokovni sodelavec za VZD, preveri, ali se delo lahko sploh opravlja na domu. Nato opravi pregled delovnega okolja (obvezni so tudi obdobni nadzori nad zagotavljanjem pogojev). Ker gre za zasebne prostore, je potrebno od delavca pridobiti pisno soglasje za napovedan vstop. Ko ugotovi, da ni nevarnosti, je delodajalec dolžan izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja. Pred nastopom dela na domu, je potrebno obvestiti Inšpektorat za delo.

 

Prijava na Inšpektorat RS za delo

O nameravanem organiziranju dela na domu, je delodajalec dolžan obvestiti inšpektorat za delo na e-mail naslov: prijave.irsd@gov.si

Prijava naj vsebuje: 1.) poimenski seznam delavcev, 2.) skupno število delavcev, katerim je odrejeno delo na domu, 3.) kakšno delo delavci opravljajo, 4.) kje se delo opravlja.

0044dffa18ab3a5bf4b7818c2f0b4413

 

 

Janja Kompare

 

Viri:
ZDR-1
ZVZD-1
http://www.zvd.si/media/medialibrary/2018/05/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_2_2017_Zagotavljanje_varnosti_in_zdravja_pri_delu_od_doma.pdf
https://www.gov.si/novice/2020-03-18-delo-na-domu-in-zagotavljanje-varnega-in-zdravega-dela-v-izrednih-razmerah/