Atama logotip
EN

''Študijski dopust''

Študijski dopust je pogovorna oblika o odsotnosti z dela zaradi izobraževanja in je pravica vsakega zaposlenega.pexels-photo-287335
 
 
171. člen ZDR-1 določa, da ima delavec, ki ga je napotil delodajalec na izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, kot tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu, pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite.
 
 
 
Prvi odstavek 171. člena ZDR-1 določa samo pravico do odsotnosti z dela, ne pa vrsto odsotnosti.
      1. Napotitev delavca na izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje s strani delodajalca:
V tretjem odstavku 171. člena je določeno, da ima delavec pravico do plačane odsotnosti v skladu s kolektivno pogodbo, pogodbo o delu ali pogodbo o izobraževanju. Če ta pravica v teh pogodbah ni določena, ima pravico do plačane odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpit.
 
      2. Izobraževanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje delavca v lastnem interesu:
Ko se delavec izobražuje v lastnem interesu, ima pravico le do odsotnosti z dela zaradi priprave in opravljanje izpitov, nikjer pa ni določeno, da ima pravico do plačane odsotnosti.
 
Janja Kompare