Atama logotip
EN

Minimalna plača – kako jo obračunamo?

Zakon o minimalni plači določa znesek minimalne plače, katera v letu 2017 znaša 804,96 eur.Obračun minimalne plače Miha Šket

Do izplačila najmanj 804,96 eur je delavec upravičen, če dela polni delovni čas. V primeru skrajšanega delovnega časa, delavcu pripada sorazmerni del minimalne plače.

Kaj pa se zgodi v primeru, če ima delavec v pogodbi o zaposlitvi naveden nižji bruto znesek? 

Prikazali vam bomo nekaj različnih možnosti obračuna minimalne plače glede na različne dodatke k plači.

Za primere obračuna bomo vzeli predpostavko, da zaposleni dela polni delovni čas, bruto plačo ima po pogodbi 700 eur. Plačo izračunavamo za mesec, ki ima 176 delovnih ur.

Primer 1: Obračun brez dodatkov

Predpostavimo, da delavec nima nobenih dodatkov na plačo. Njegov obračun za polni delovni čas izgleda sledeče:

Redno delo:                                           176 ur                700,00 eur
Razlika do minimalne plače:                                        104,96 eur
Skupni bruto:                                                                    804,96 eur

Primer 2: Delavcu pripada 6% dodatek na minulo delo

Redno delo:                                           176 ur                  700,00 eur
Minulo delo 6%:                                                                   42,00 eur
Razlika do minimalne plače:                                            62,96 eur
Skupni bruto:                                                                     804,96 eur

V primeru, ko ima delavec po pogodbi plačo manjšo od minimalne plače, minulo delo le zmanjša razliko do minimalne plače.

Primer 3: Delavec prejme dodatke k plači, kateri niso izvzeti iz minimalne plače

Redno delo:                                                   176 ur               700,00 eur
Dodatek za popoldansko delo (10%):        50 ur                19,89 eur
Bonus (npr. za uspešnost):                                                      50,00 eur
Razlika do minimalne plače:                                                 35,07 eur
Skupni bruto:                                                                           804,96 eur

Dodatek za popoldansko delo in različna izplačila bonusov (uspešnost, norma, ostali dodatki, ki jih zakon ne postavlja nad minimalno plačo) podobno kot minulo delo, le zmanjšujejo razliko do minimalne plače.

Primer 4: Dodatki, ki se obračunajo nad minimalno plačo

Konec leta 2015 je bil sprejet zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači, ki iz minimalne plače izvzema nočno delo, delo v nedeljo in delo na praznike in dela proste dneve. Tudi nadure so izvzete iz minimalne plače.

V minimalno plačo se ravno tako ne vštevajo povračila za malico in prevoz, povračila za stroške službenih potovanj ter izplačila ostalih prejemkov kot so na primer regres, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine, ….

Redno delo:                                           176 ur                700,00 eur
Nadurno delo:                                        10 ur                  59,66 eur
Nočno delo:                                             40 ur                  79,55 eur
Delo na praznik:                                       8 ur                  15,91 eur
Delo na nedeljo:                                     16 ur                  31,28 eur
Razlika do minimalne plače:                                        104,96 eur
Skupni bruto:                                                                   991,89 eur

Kaj pa v primeru bolniške odsotnosti?

Ker je delavec upravičen do 80% izplačila za bolniško odsotnost, se za to obdobje za 20% zmanjša tudi minimalna plača. V tem primeru delavec dobi izplačano manj kot je minimalna plača. Prispevki se še vedno obračunajo od minimalne osnove za plačilo prispevkov, ki jo določa zakon in trenutno znaša 824,02 eur.

Redno delo:                                             96 ur               381,82 eur
Bolniška (80%):                                       80 ur               254,55 eur
Razlika do minimalne plače:                                          95,42 eur
Skupni bruto:                                                                   731,78 eur

 

O tem kako se v primeru minimalne plače obračunavajo prispevki, bomo govorili v naslednjem članku.

Imate za nas kakšno vprašanje? Zastavite nam ga lahko v naši rubriki Vprašanja iskalcev.

Miha Šket