Atama logotip
EN

Aktualni javni razpisi na področju zaposlovanja

Vas zanimajo priložnosti za pridobitev subvencij za namene vzpodbuditve zaposlovanja?

V nadaljevanju vam predstavljamo aktualne razpise Zavoda RS za zaposlovanje.

Priložnost zame v nevladnih organizacijah

Subvencija je namenjena spodbujanju zaposlovanja v nevladnih organizacijah in opravljanju pripravništva (če je tako predvideno s področno zakonodajo).

Subvencija znaša:
- 7.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna od 6 do 12 mesecev,
- 9.250 EUR, če je oseba prijavljena kot brezposelna več kot 12 mesecev.

Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih neprekinjeno prijavljene več kot 6 mesecev in imajo terciarno (vsaj visokošolsko strokovno oziroma univerzitetno) izobrazbo, so iskalci prve zaposlitve, ki glede na zaključeno raven in vrsto izobrazbe oziroma na zahtevani ravni izobrazbe še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega razmerja.

Zaposlitev mora biti s polnim delovnim časom, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev z vključenim 3-mesečnim poskusnim delom.

Na razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, poslujejo v sektorju sektorju S.15 in so vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije.

Rok prijave:
od 16. 8. 2017 od 10.00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, oziroma najdlje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.


Zaposli.me 2017/2019

Subvencija za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa.

atama zaposlitev Teja Kastelic

Subvencija znaša od 5.000 do 7.000 EUR. Višina subvencije za zaposlitev je odvisna od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 12 mesecev neprekinjeno ter sklenjeno za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača za krajši tedenski delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden (velja le za zaposlitev invalida v skladu z odločbo o invalidnosti ali osebe, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

Rok prijave:
do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.


Delovni preizkus 2017/2018

Delovni preizkus omogoča, da brezposelne osebe iz ciljne skupine podjetje preizkusi in spozna na konkretnem delovnem mestu, še preden se odloči glede njihove zaposlitve. Subvencija je namenjena povračilu upravičenih stroškov delovnega preizkusa, udeležencem pa se izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Vključijo se lahko brezposelni, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih, ne glede na njihovo starost in trajanje brezposelnosti.

Pred začetkom delovnega preizkusa mora kandidat skleniti pogodbo o vključitvi v program. Poleg tega mora uspešno opraviti predhodni zdravniški pregled, na katerega ga delodajalec napoti. Delodajalec mora udeleženca v času delovnega preizkusa obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. Delovni preizkusi se morajo zaključiti do 31. 10. 2018.

Rok prijave:
do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. 7. 2018 do 13:00, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. 

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018

Omogoča, da podjetje brezposelne osebe spozna v konkretni delovni situaciji in jih usposobi za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga podjetje predlaga v ponudbi na javno povabilo. 

Usposabljanje traja:
- 2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
- 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Če je razporeditev drugačna, kot je od ponedeljka do petka (npr. da je sobota delovna), mora biti oseba prosta drug dan v tednu. Usposabljanje se ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Rok prijave:
do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018 do 12:00, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb


Trajno zaposlovanje mladih atama zaposlitev

Subvencija je namenjena za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur, lahko podjetje zaposli invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko dela le krajši delovni čas.

Rok prijave:
od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.


Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito

Subvencija je namenjena za zaposlovanje brezposelnih oseb s priznano mednarodno zaščito, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih. Omogoča, da podjetje brezposelne spozna v konkretni delovni situaciji in jih usposobi za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga podjetje predlaga v ponudbi na javno povabilo.  Subvencija je namenjena povračilu upravičenih stroškov za izvedeno usposabljanje, udeležencem se izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Rok prijave:
Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29. 9. 2017 do 12. ure, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb.

                                                                                                                                                                             Vir: Zavod RS za zaposlovanje

Ne boste koristili subvencije, vendar iščete novega sodelavca? Mi vam pri tem lahko pomagamo!
Več si lahko preberete v naši rubriki Selekcija in izbor.

Teja Kastelic