Atama logotip
EN

Zdravniški pregled pred zaposlitvijo - čigav strošek?

Pred zaposlitvijo je delodajalec dolžan preveriti, ali delavec izpolnjuje zdravstvene pogoje za zaposlitev. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec, določi delodajalec v svojem aktu. Podlaga za določitev pogojev je ocena tveganja na delovnem mestu. Tako oceno delodajalci naredijo zelo skrbno. Zato k temu opravilu praviloma povabijo strokovnjake s področja medicine dela. zdravniški pregled Alojz Šket

Delodajalec bo pred zaposlitvijo napotil delavca na preventivni zdravniški pregled. V napotnici bo odgovornemu zdravniku povedal, katere zdravstvene zmožnosti so potrebne za opravljanje dela na delovnem mestu.

Zgodi se, da bo zdravnik na pregledu ugotovil, da ima delavec neko bolezen, zaradi katere pregleda ne bo mogel opraviti do konca. Pregled bo prekinil, delavca napotil k osebnemu zdravniku in počakal, da se bolezen odpravi. Pregled se v takem primeru seveda zavleče.

Poznani pa so tudi primeri, ko delavec na pregled ne gre iz osebnega razloga, ali postopek pregleda prekine. V takem primeru bi se lahko ugotavljalo, da ima delodajalec zaradi ravnanja delavca škodo. Morebitna škoda, ki je ugotovljena po pravnem postopku bi lahko bremenila delavca.

Sicer pa velja pravilo, da delavec zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za delo ne sme imeti nobenih stroškov. Delavca v tem smislu varujeta dva zakona.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 28. členu določa: »Zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela delodajalec na svoje stroške napoti kandidata na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu«.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pa v 14. členu določa: »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj«.

Imate kakšno vprašanje? Zastavite nam ga lahko v naši rubriki Vprašanja iskalcev.

Alojz Šket