Atama logotip
EN

Razlika med osnovno in minimalno plačo

Večkrat med zaposlenimi prihaja do dilem in vprašanj, kako je lahko osnovna plača navedena v pogodbi, manjša od minimalne plače? Prav tako velja zmotno prepričanje, da razliko do minimalne plače krije država.

V izogib napačni interpretaciji osnovne plače, minimalne plače ter razlike do minimalne plače, podajamo spodaj razlago na najbolj pogoste dileme.

Zakaj je plača navedena v pogodbi nižja od zakonsko minimalne plače?

Osnovne plače, ki so navedene v pogodbi o zaposlitvi so dostikrat nižje od bruto minimalne plače. Razlog je velikokrat v plačnih razredih, ki jih določajo kolektivne pogodbe ali interni akti podjetja. Ne glede na naveden znesek v pogodbi, pa mora zaposleni prejeti vsaj minimalno plačo ali še več. 

Kako se obračuna plača, če je znesek manjši od minimalne plače?

Konec meseca delodajalec obračuna plačo delavcu. Glede na osnovno plačo izračuna koliko delavcu pripada glede na delo, ki ga je opravil ter zakonske dodatke. Zakonski dodatki so lahko minulo delo, dodatek na popoldansko delo, posebni dodatki, značilni za podjetje ter morebitni bonusi. V primeru, da zaposleni z vsemi dodatki še vedno ne doseže minimalne plače, se mu obračuna dodatek do minimalne plače.Kalkulator

Dodatek do minimalne plače krije država

Ne drži! Oziroma le v primeru, da je država vaš delodajalec. Podjetje oziroma organizacija, kjer ste zaposleni je odgovorno za kritje razlike do minimalne plače (če ste zaposleni za polni delovni čas).

Kateri dodatki se prištejejo k minimalni plači?

Nočno delo, delo na praznik in nadure pa so tisti dodatki, ki se prištejejo k plači, ko je tej že obračunan morebitni dodatek do minimalne plače. Po 1.1.2020 pa bodo vsi dodatki obračunani poleg minimalne plače. Osnova za izračun dodatkov pa še vedno ostaja osnova, ki je navedena v pogodbi.

Imate vprašanje glede zgornje tematike? Preverite že objavljena vprašanja in odgovore na tej povezavi.

Tanja Šket