Atama logotip
EN

Prosto delovno mesto – pravice delavcev, dolžnosti delodajalcev

Delodajalec je prosto delovno mesto vedno dolžan objaviti – v kolikor gre za javni zavod, nujno tudi preko Zavoda RS za zaposlovanje, v nasprotnem primeru pa na način, ki je dostopen vsem (ali v časopisih, na zaposlitvenih portalih, na spletni strani delodajalca, na oglasni deski, ki je javno dostopna idr.)

Objava prostega delovnega mesta mora vsebovati pogoje, ki jih morajo potencialni kandidati izpolnjevati za opravljanje dela ter rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od treh dni.

Pomemben opomnik: v kolikor delovno mesto zajema komunikacijo s katerimi koli deležniki na ozemlju Slovenije, mora, v skladu z Zakonom o rabi slovenskega jezika, oglas vsebovati navedbo o aktivnem znanju slovenskega jezika.

V kolikor delodajalec zaposluje delavce za določen čas in/ali čas, ki je krajši od polnega in/ali zanj delo opravljajo napoteni delavci in objavlja oglas za nedoločen in/ali polni delovni čas, mora obstoječe delavce pisno obvestiti na običajen način (preko el. pošte, ki jo zagotavlja, oglasne deske ipd.)

V nadaljnjem selekcijskem postopku ima delodajalec proste roke pri izbiri, poskrbeti pa mora, da od kandidatov ne pridobiva informacij, ki za delo niso pomembne in da jih, na podlagi osebnih okoliščin, ne diskriminira.

Ko se odloči za sodelovanje z izbranim kandidatom, ne sme pozabiti, da mora vse neizbrane o tem obvestiti.
Kako to stori, si lahko preberete v pretekli novici.

Uršula Pust, univ.dipl.soc.
svetovalka