Atama logotip
EN

Študentska vs. redna zaposlitev


Trg dela v Sloveniji se že precej let sooča z očitkom, da študentje »odžirajo« delo redno zaposlenim delavcem. Študent naj bi delodajalca stal veliko manj kot redno zaposleni delavec. Je to res? Pred kratkim smo pripravili izračun, s pomočjo katerega smo ugotovili, da razlika ni nujno tako velika.


Razlogi za odločitev med študentom ali redno zaposlenim delavcem pa niso samo na podlagi finančnih izračunov. Odločitev delodajalca je sestavljena iz mnogo več informacij. Spodaj je nekaj dilem, s katerimi se soočajo delodajalci ob odločitvi za novega sodelavca.


ŠTUDENT REDNO ZAPOSLENI
S študentom veliko lažje prekinemo »delovno razmerje«, saj nas ne obvezujejo odpovedni roki. Na drugi strani tudi študenta ne obvezujejo odpovedni roki in delodajalec lahko ostane brez delavca čez noč. Prekinitev delovnega razmerja je načeloma bolj kompleksna in se ne more zgoditi iz danes na jutri. Tako iz strani delodajalca, kako tudi iz strani zaposlenega.
Študente večinoma plačujemo po opravljeni uri in plačilo odsotnosti z naslova bolniških, dopustov ter praznikov niso potrebna. Redno zaposlenim je potrebno plačati bolniško odsotnost, praznike in dopust.
Študentsko delo poteka na podlagi napotnice, ki ne določa dolžnosti študenta in delodajalca. Redna zaposlitev poteka na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, v skladu z zakonom, ki natančno določa pravice in obveznosti obeh strani.
Študentsko delo je namenjeno občasnim delom. V primeru, da študent dela »full time«, preko študentske napotnice, lahko v nekaterih primerih pridobi pravice iz naslova redne zaposlitve za ves čas nazaj.  
Študenta v primeru namerno ali nenamerno povzročene škode ne moremo »sankcionirati«. Redno zaposleni na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, pogodbe o zaposlitvi in internih aktov podjetja odgovarja za svoja dejanja na delovnem mestu.
Študentsko delo ne pozna konkurenčne klavzule ali konkurenčne prepovedi. To v praksi pomeni, da lahko študent vse znanje, ki ga je pridobil v podjetju, prenese drugam. Konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved ščitita delodajalca, v kolikor je le ta pravilno umesti in uveljavlja.Ugotovimo lahko, da kadar se delodajalci odločajo med redno zaposlenim in študentom, upoštevajo več dejavnikov. Vsekakor sta na prvem mestu narava in obseg dela, ki ga je potrebno opraviti.

Tanja ŠketŽe skoraj 20 let se ukvarjamo s svetovanjem delodajalcem, kakšno obliko zaposlitve izbrati za svoje zaposlene. Poskrbimo za vso ustrezno dokumentacijo ter ustrezne ljudi. Preverite!