Atama logotip
EN

Pravica do regresa


Čeprav je na spletu moč zaslediti obilo informacij, povezanih z regresom, smo se teme, zaradi velikega števila raznovrstnih vprašanj, povezanih z regresom, lotili še enkrat.

Regres je pravica delavca, vezana na pravico do letnega dopusta. V kolikor delavcu pripada letni dopust (v celotnem ali sorazmernem delu), mu pripada tudi regres. Pravica do dopusta in regresa nastane, če ima delavec sklenjeno delovno razmerje vsaj 1 mesec; torej za vsak mesec dela delavcu pripada 1/12 letnega dopusta in 1/12 regresa.

V kolikor delavec delo opravlja s skrajšanim delovnim časom, mu tudi regres pripada v sorazmernem delu s časom, ki ga prebije na delu.

Regres in dopust sta pravici, vezani na delovno razmerje in NE dejansko opravljanje dela, kar v praksi pomeni, da delavcu pripadata obe pravici tudi, če je delavec (npr.) bolniško odsoten ali na dopustu za nego in varstvo otroka.

V skladu z ZDR-1 se mora delavcu regres izplačati najkasneje do 1. julija tekočega leta za tekoče leto oz. se lahko določi tudi kasnejši rok, vendar le, če to dovoljuje kolektivna pogodba, kateri je zavezan delodajalec, in podjetje izkaže nelikvidnost.

V kolikor delavec nastopi delo v drugi polovici leta, se regres (v praksi) poračuna proti koncu koledarskega leta, torej tudi ti delavci, v kolikor so delali mesec ali več, do letnega dopusta in regresa SO upravičeni.

Regres mora biti izplačan najmanj v višini minimalne plače (nekatere kolektivne pogodbe dovoljujejo delno izplačilo tudi v nedenarni obliki). Navzgor je višina regresa neomejena, vendar, v kolikor je znesek višji od 70% povprečne plače predpreteklega meseca, poleg dohodnine, plačamo tudi prispevke.

 

Uršula Pust
svetovalka

Vse kadrovske obveznosti delodajalca lahko za vas urejamo mi. Odločite se za Kadrovski paket po vaši meri ali se udeležite Kadrovske šole in bodite na tekočem z vsemi pravili, zahtevami in dolžnostmi delodajalca.