Atama logotip
EN

Aktualne spodbude za zaposlovanje mladih

O dveh spodbudah za zaposlovanje mladih (»Iz faksa takoj praksa« in »Delovni preizkus«) smo že pisali v članku:

http://atama.si/S4110/D22144/Nove+spodbuda+za+zaposlovanje+mlaj%C5%A1ih+od+30+let

Tokrat pa vas opozarjamo še na dva ukrepa, ki naj bi zmanjšala brezposelnost med mladimi in spodbudila delodajalce, da se raje odločijo za mlad kader.

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca

Ukrep velja do 31.12.2015. Namenjen je delodajalcem, ki bodo sklenili pogodbo za nedoločen čas z osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.

Ukrep predvideva oprostitev plačila prispevkov delodajalca za prvih 24 mesecev zaposlitve.

V preteklem obdobju je spodbudo koristilo približno 2.500 delodajalcev, ki so zaposlili več kot 3.000 mladih.

Usposabljanje mladih na delovnem mestu

Povabilo je odprto do 1.7.2015 oziroma do porabe sredstev (8 mio eur). Namen ukrepa je spodbuda delodajalcem za usposabljanje mladih brezposelnih za delo na konkretnem delovnem mestu. Z vključitvijo v ukrep dobijo povrnjene stroške njihovega usposabljanja in priložnost, da spoznajo in preizkusijo kandidate, njihova znanja, veščine, delovne navade in odnos do dela, ter jih za konkretno delovno mesto ustrezno usposobijo, s čimer se povečajo njihove zaposlitvene možnosti. Program je namenjen brezposelnim, ki  so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci Zavoda. Za mlade do 29 let vključitev lahko traja 3 mesece, medtem ko so ostali brezposelni vključeni krajši čas (en ali dva meseca).

V lanskem letu se je v program vključilo 2898 mladih.

Tudi Atama sodeluje v projektu, ki ima za cilj povečanje zaposljivosti mladih - Youthcoach. Več o tem si lahko preberete tukaj.

 

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti