Atama logotip
EN

Vprašanja podjetij

Rubrika je namenjena podjetjem za splošna vprašanja iz področja kadrovanja in zaposlovanja.
Za bolj zahtevna vprašanja, lahko oddate povpraševanje na naši spletni strani in poslali vam bomo ponudbo.

Dodatek na delovno dobo

29.01.2018
Pozdravljeni,

delavka ima pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, 22 ur tedensko. Do sedaj ima delovne dobe skupaj 10 let (pri prejšnjih delodajalcih). Dodatek na delovno dobo je 0,5% na vsako dopolnjeno leto. Skupaj dodatek 5% Zaposlena je 2 leti s krajšim delovnim časom. Ima na to delovno dobo (2 leti) dodatka 1% ali pa se ji šteje delovna doba samo polovično oziroma sorazmerno glede na 23 ur tedensko. Je skupaj dodatek 6% ali 5,5%? hvala za odgovor.

Dopust

12.10.2017
Zanima me kako se vodi dopust, če je delavec 4 ure zaposlen pri nas 4 ure pa pri drugem delodajalcu. Od obeh delodajalcev je dobil odločbo o dopustu, kako se pa sedaj vodi in koristi dopust ? Hvala in lepo pozdravljeni!

KRAJŠI DELOVNI ČAS ZARADI STARŠEVSTVA IN DELOVNA DOBA

10.05.2017

Spoštovani,

Kako se delavki, ki je zaposlena za krajši delavni čas (4 ure dnevno) zaradi starševstva v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in na centru za socialno delo uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti šteje delovna doba. Ali je to samo polovična delovna doba, za ostalo pa zavarovalna doba oz. pokojninska doba?

Odmera letnega dopusta

10.05.2017

Spoštovani,

odmera LD po kolektivni pogodbi za gostinstvo in turizem odreja po 45.členu, da mora delodajalec pri odmeri LD upoštevati stanje na dan 1.januar za tekoče leto. Ali lahko delodajalec sam izbere katere kriterije bo upošteval, npr rojstvo otroka po 1.1., dodatni dan LD za delovno dobo (torej pogoji, ki bodo izpolnjeni tekom leta) ali je pravilno upoštevati le izpolnjene pogoje na dan 1.1. tekočega leta? In ali je dovoljeno popravljati že izdano odločbo v dobro delavca? Zahvaljujem se vam za odgovor

Potni stroški

13.10.2016
Ali lahko podjetje pri obračunu plače poračuna preveč plačano akontacijo, ki jo je delavec dobil za službeno pot? Poročanje na Rek-1 o plači in potnih stroških je ločeno.

Nadomestilo z zavoda za zap.

Ali podjetje lahko delavca, ki mu do upokojitve manjka manj kot dve leti, da na zavod za zaposlovanje (na čakanje), kjer bi prejemal nadomestilo, če omenjeni delavec dela samo polovični delovni čas, drugo polovico je invalidsko upokojen. Ali zaradi polovične upokojitve tega podjetje ne sme storiti?

Nadurno delo pri uporabniku

09.12.2015
Pozdravljeni, zanima me dokaj neobičajna situacija. Nikjer ne najdem odgovora. In sicer, uporabnik je delavcu odrejal nadurno delo preko zakonsko določene kvote v skladu z ZDR. Te nadure je potem plačal delodajalec, čeprav jih ni odredil in se z odrejanjem nadur preko zakonsko določene kvote tudi ni strinjal. Ali lahko delodajalec od uporabnik zahteva vračilo sredstev za plačane nadure, ki jih je delavec opravil preko zakonsko določene kvote, saj se s tem (delodajalec torej) ni strinjal? Kako? Kaj sploh lahko delodajalec stori? Hvala

Obračun delovne dobe

21.09.2015
Pozdravljeni, Za nedoločen čas in krajši delovni čas (20 ur tedensko) smo zaposlili sodelavca - invalida, s katerim tudi izpolnjujemo kvoto pri Skladu za zaposlovanje invalidov. Sodelavec je do prihoda v naše podjetje imel 9 let delovne dobe. Od tu naprej mu delovno dobo obračunavamo le polovično, zato je tudi dodatek za minulo delo nižji. Sodelavec pa si razliko do polne delovne dobe plačuje sam. Ali ravnamo pravilno s tem, da mu obračunavamo minulo delo za polovični delovni čas, oziroma bi mu morali, kot invalidu, obračunati polno delovno dobo? Naj še dodam, da mu regres za letni dopust izplačamo v celoti(kot če bi bil zaposlen za polni delovni čas). Tudi jubilejno nagrado za 10 let skupne delovne dobe smo izplačali v celoti, čeprav je po "minulem delu" še ni dosegel. Vnaprej hvala za vaše mnenje in lep pozdrav, T.

Sprememba naziva DM

5.3.2015

 

Pozdravljeni, zanima me, če je zakonsko dovoljeno objaviti razpis za določeno delovno mesto, nato pa ga v pogodbi v dogovoru z izbranim kandidatom nekoliko spremeniti (gre za gospodarstvo in ne javno upravo). Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.

Sporazumna prekinitev pogodbe o zaposlitvi

16.12.2014

Spoštovani,

delavec in delodajalec sta sklenila sporazum po 81. čl-ZDR-1., ki se glasi: "Podpisnika se dogovorita da 20.12.2014 preneha veljavnost pogodbe o zaposlitvi št.xxx. Ali lahko 20.12.2014 smatramo za zadnji delovni dan?

Pozdrav