Atama logotip
EN

Koriščenje dopusta

Kljub temu, da teče 4. leto rabe Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1, se na področju pravic in obveznosti, povezanih z letnim dopustom delavca in delodajalca, še vedno pojavljajo nejasnosti in vprašanja.

Delavec pravico do dopusta pridobi s podpisom pogodbe oz. sklenitvijo delovnega razmerja (in sicer takoj, nikakor šele po preteku 6 mesecev!).

Delavcu na letni ravni pripadajo najmanj 4 tedni dopusta, lahko tudi več, pod pogoji, ki jih določajo ZDR-1 ter morebitne kolektivne pogodbe in interni akti delodajalca.koriščenje dopusta Uršula Pust

V kolikor delavec in delodajalec v koledarskem letu nimata razmerja za celo leto, delavcu pripada sorazmerni del dopusta za vsak dopolnjen mesec dela. Torej, če delavec podpiše pogodbo za določen čas treh mesecev, mu takoj pripadajo 3/12 dopusta.

To pa ne pomeni, da jih lahko koristi kadar koli želi! Delavec lahko zgolj 1 dan (določene kolektivne pogodbe določajo tudi 3 dni) izkoristi, ko želi sam, pri čemer mora delodajalca obvestiti. Za ves preostali dopust pa potrebuje delodajalčevo odobritev pri čemer ne smemo pozabiti, da ima delodajalec dolžnost omogočiti delavčevo koriščenje, delavec pa pravico IN dolžnost, da dopust izkoristi (delavec se dopustu ne more odpovedati, če ga noče koristiti, mu mora delodajalec koriščenje odrediti). Delavčevo koriščenje dopusta ne sme resno ogroziti delodajalčevega delovnega procesa.

Dolžnosti in/ali pravice delodajalca in/ali delavca so še:

Izplačilo neizrabljenega dopusta je možno izključno ob prenehanju delovnega razmerja.

162.,163. in 164. člen ZDR-1

Imate vprašanje glede koriščenja dopusta? Vprašajte nas v rubriki Vprašanja iskalcev.

Uršula Pust, univ.dipl.soc.
Produktni vodja