Atama logotip
EN

Kaj so bonitete?

Boniteta je ugodnost, ki jo v obliki proizvoda ali storitve zaposlenemu zagotovi delodajalec. Primeri bonitet so službeno vozilo, ki se uporablja v osebne namene, posojila brez obresti, zavarovalne premije, darila, uporaba telefona v zasebne namene, …
 
Znesek bonitete se določi na podlagi primerljive tržne cene, ali na podlagi stroška delodajalca, ki je nastal pri zagotavljanju bonitete. Vrednotenje določa Zakon o dohodnini (ZDoH-2). Pisarnisko delo
 
Ker so bonitete obdavčene, je potrebno v tem primeru obračunati dohodnino. Obračunajo se tudi vsi prispevki. Obravnavajo se enako kot ostali obdavčeni dohodki iz delovnega razmerja.
V praksi za zaposlenega to pomeni, da se za vrednost bonitete poveča bruto osnova, od katere se obračunajo dohodnina in prispevki. Na plačilni listi je boniteta največkrat prikazana med ostalimi obdavčljivimi prejemki, bruto seštevka ne zvišuje, poveča pa osnovo za izračun dohodnine in prispevkov.
 
Delodajalci o obračunu bonitete poročajo na REK-1 obrazcu, če se ugodnost nudi v okviru delovnega razmerja, oz na REK-2 obrazcu če gre za drugo pogodbeno razmerje.
 
Poenostavljeno: če vam delodajalec obračuna boniteto v višini 50EUR, to ne pomeni, da prejmete višjo plačo. Plačate le več prispevkov in dohodnine.
 
Miha Šket