Atama logotip
EN

Dvig najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plače

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v četrtem odstavku 144. člena določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost. najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost

Najnižja osnova za obračun prispevkov naj bi tako znašala 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

ZPIZ-2 v prvem odstavku 410. člena določa prehodno obdobje, v katerem se odstotek osnove postopoma dviguje, dokler ne bo dosegel 60%.

Za izplačila od 1.3.2017 do 31.12.2017 je veljalo, da je osnova 52% zadnje znane povprečne plače v RS, kar znaša 824,02 eur.

V letu 2018 osnova znaša 54% zadnje znane povprečne letne plače. Za prva dva meseca, od 1.1.2018 do 28.2.2018 se za izračun upošteva povprečna plača za leto 2016 (1.584,66 eur). Znesek najmanjše osnove znaša za to obdobje 855,72.

Za izplačila od 1. 3. 2018 dalje bo najnižja osnova določena v višini 54 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2017, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS, za leto 2017).

Prehodno obdobje bo trajalo do leta 2021. V letu 2019 bo osnova znašala 56 % zadnje znane povprečne letne plače v RS, v letu 2020 pa 58%.

Kaj to pomeni v praksi?

Za primer poglejmo obračun na primeru plače v višini 810,00 eur bruto.

Obračun prispevkov za socialno varnost pred uvedbo dviga minimalne osnove:

Bruto plača (osnova)

810,00

 

Prispevki iz plače (zaposleni)

%

znesek

Prispevek za pokojninsko in inv. zav.:

15,50

125,55

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,36

51,52

Prispevek za zaposlovanje:

0,14

1,13

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10

0,81

Skupaj delavec

22,10

179,01

Prispevki na plačo (delodajalec)

 

 

Prispevek za pokojninsko in inv. zav.:

8,85

71,69

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,56

53,14

Prispevek za zaposlovanje:

0,06

0,49

Prispevek za poškodbe pri delu:

0,53

4,29

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10

0,81

Skupaj delodajalec

16,10

130,41

 

Obračun po uvedbi dviga:

Bruto plača (osnova)

810,00

 

 

 

Minimalna osnova za prispevke

855,72

 

 

 

Razlika do minimalne osnove

45,72

 

 

 

Prispevki iz plače (zaposleni)

%

znesek

povišanje

 

Prispevek za pokojninsko in inv. zav.:

15,50

125,55

7,09

*

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,36

51,52

2,91

*

Prispevek za zaposlovanje:

0,14

1,13

0,06

 

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10

0,81

0,05

 

Skupaj delavec

22,10

179,01

0,11

 

Prispevki na plačo (delodajalec)

 

 

 

 

Prispevek za pokojninsko in inv. zav.:

8,85

71,69

4,05

 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje:

6,56

53,14

3,00

 

Prispevek za zaposlovanje:

0,06

0,49

0,03

 

Prispevek za poškodbe pri delu:

0,53

4,29

0,24

 

Prispevek za starševsko varstvo:

0,10

0,81

0,05

 

Skupaj delodajalec

16,10

130,41

17,36

 

* Zavezanci za plačilo prispevkov za razliko med najnižjo osnovo in plačo oziroma nadomestilom plače so delojemalci in delodajalci, razen za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za prispevke za zdravstveno zavarovanje, kjer so delodajalci tudi zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca (152. člen ZPIZ-2 in 50. ZZVZZ).

V kolikor bi imeli kakršnokoli vprašanje na to temo, nam ga lahko zastavite v naši rubriki Vprašanja podjetij.

Miha Šket