Atama logotip
EN

Načini obračunavanja plače

Večkrat se tako zaposleni, kot nekateri delodajalci, soočajo z nerazumevanjem obračuna plač. Ena izmed težav je razlika med obračunom po urah in obračunom po brutu. Praksa pozna oba načina in oba sta pravilna. Delodajalec se odloči za enega od obeh. Možno je spremeniti način obračuna, vendar ne v škodo zaposlenega.

Denimo, da ima zaposleni v pogodbi zapisano, da znaša bruto plača 1.000,00 eur.

1. Obračunavanje plače po urah

Za osnovo se vzame urna postavka, ki se izračuna:

1.000,00 / 174 = 5,75 eur, pri čemer je 174 povprečno število ur v mesecu.

           V letu 2017 imajo meseci število delovnih ur:

           Mesec             Dni          UreMiha Šket obračun plač
           januar              21            176
           februar            19            160
           marec              23            184
           april                 18            160
           maj                  21            184
           junij                 22            176
           julij                   21           168
           avgust             22            184
           september      21           168
           oktober           21           176
           november       21           176
           december       19           168

Tako bi bil izračun bruto plače za mesec april:
5,75 x 160 = 920,00 eur

Za mesec maj pa:
5,75 x 184 = 1.058,00 eur

2. Obračunavanje plače po brutu

V tem primeru je plača ne glede na število ur vedno 1.000,00 eur. Pogosto zaposleni v takem primeru sprašujejo, zakaj so zaslužili »manj« na uro dela. »Delal sem več ur kot prejšnji mesec, plača pa je enaka.«

Urna postavka se izračuna:
April: 1.000,00 / 160 = 6,25 eur
Maj:   1.000,00 / 184 = 5,43 eur

V mesecih, ki imajo manj ur, bo zaposleni na uro plačan več, na letni ravni pa se izplačila skorajda izravnajo. Ker je povprečje vseh ur v mesecu v resnici za nekaj decimalk manjše od 174, je za zaposlenega v letu 2017 drugi način obračuna nekoliko ugodnejši.


Opomba:
Vsi primeri so izračunani s predpostavko, da zaposleni dela vse dni v mesecu, brez dodatkov. V primeru dodatka za popoldansko delo, nočno delo, nadure, bonuse in nagrade, … je bruto višji, v nekaterih primerih, kot je denimo bolniška, pa je bruto lahko nižji.


Obračun plače je kompleksen proces, ki mora slediti vsem zakonskim določilom ter aktivnostim delavca v tekočem mesecu.
Če se pri razumevanju ali izvajanju obračuna plač soočate s težavami, se obrnite na nas in skupaj z vami bomo našli ustrezno rešitev.

Miha Šket