Atama logotip
EN

Splošne določbe

Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta Atama d.o.o., ki vključuje vse spletne strani in podstrani Atame d.o.o. (www.atama.si) in vse vključene storitve (v nadaljevanju spletno mesto Atama d.o.o.), ki jih upravlja Atama d.o.o., ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta Atame d.o.o..
 
Kot upravljavec spletnega mesta Atama d.o.o., si Atama d.o.o. pridržuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Naročanje na e-novice

Pri naročanju na e-novice na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke shrani vaše ime in priimek in/ali e-naslov, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Povpraševanje po več informacijah o določeni tematiki, Oddajanje vprašanj, Vpis v bazo, Oddajanje povpraševanj

Pri povpraševanju po več informacijah o določeni tematiki, postavljanju vprašanj, vpisu v bazo in povpraševanju po storitvah na spletnem mestu Atama d.o.o. se poleg vaše IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontaktni podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec.
 
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta Atama d.o.o. se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja s pogoji in to Izjavo o varstvu podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o. ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta Atama d.o.o..
 
Atama d.o.o. tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih, kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o., posredujete (komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke Atama d.o.o., statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje).
 
Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta Atama d.o.o. ali na e-naslov info@atama.si oziroma dokler Atami d.o.o. na e-naslov info@atama.si ne posredujete svoje pisne zahteve za umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Pravica do informacije

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta Atama d.o.o., ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije) pošljite na e-naslov info@atama.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov, zbranih prek spletnega mesta Atama d.o.o.

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kot uporabnik spletnega mesta Atama d.o.o. lahko kadarkoli (z odjavo na spletnem mestu Atama d.o.o. ali neposredno na e-naslov info@atama.si pisno zahtevate, da Atama d.o.o. trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. Atama d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Atama d.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu Atama d.o.o., brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

Obisk spletnega mesta Atama d.o.o.

Ob vsakem obisku spletnega mesta Atama d.o.o. se samodejno shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki vključujejo tehnične podatke (npr. IP številka naprave, s katero dostopate, datum in uro dostopa, operacijski sistem in različica brskalnika, ki ga uporabljate, in ostale tehnične podatke).
 
Atama d.o.o. tako zbranih podatkov posebej ne obdeluje in jih ne povezuje z drugimi podatki.
 
Dnevniške datoteke se hranijo 1 leto, nato se brišejo.

Končne določbe

Če je, ali postane, katero izmed določil teh splošnih pogojev nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na veljavnost drugih določb splošnih pogojev.
 
Kot uporabnika spletnega mesta Atama d.o.o. vas prosimo, da morebitne nepravilnosti in/ali kršitve te izjave o varstvu osebnih podatkov in/ali veljavne zakonodaje na spletnem mestu Atama d.o.o. nemudoma sporočite na naš naslov:
 
Atama d.o.o., Slovenska cesta 55 c, 1000 Ljubljana, info@atama.si