Atama logotip
EN

Spremno pismo - kaj je in kako ga napisati

Spremno ali motivacijsko pismo je pogostokrat naš prvi stik s potencialnim delodajalcem, zato je kvaliteta le-tega izrednega pomena. 

Kaj je spremno ali motivacijsko pismo? 

Je besedilo, ki vsebuje osebno sporočilo potencialnemu delodajalcu ali instituciji, kamor se prijavljamo za določeno delovno mesto.
 
Namen spremnega pisma je dopolniti podatke, ki jih predstavimo v življenjepisu na način, da podrobneje orišemo
svoje osebnostne lastnosti, cilje in motivacijo za prijavo na delovno mesto.
 
Še pred začetkom pisanja spremnega pisma je dobro, da delodajalca in delovno mesto preučite. Preverite njegovo spletno stran,
s čim vse se v podjetju ukvarjajo, kakšna je njihova vizija, vrednote. Medtem pomislite, kaj lahko vi kot delavec ponudite njemu.

Kako naj spremno pismo izgleda? 

Motivacijsko pismo naj bo v obliki navadnega pisma, lahko je tudi vsebina maila. V levem zgornjem kotu naj bo zapisan
naslovnik, pod njim vaši podatki in v sredini pod tem zadeva – na primer prijava na delovno mesto. V primeru, da je
zapisano v mailu, naslovnika in pošiljatelja ni potrebno pisati.
 
Omejite se na relevantne izkušnje in znanja ter jih predstavite zelo konkretno (podajte primere). Pošilja se samostojno ali poleg življenjepisa.

Kaj naj bodo vodila pri pisanju spremnega pisma?

  1. Dobro je, da je spremno pismo naslovljeno na točno določeno osebo oz. institucijo (če je podatek o tem prosto na voljo v oglasu).
  2. Priporočljivo je, da v pismu vključite podatek o delovnem mestu, na katerega se prijavljate.
  3. Izkažite zanimanje in motivacijo za delovno mesto, na katero se prijavljate.
  4. Poudarite najpomembnejše sposobnosti ali lastnosti, ki bi lahko pripomogle k večji uspešnosti podjetja.
  5. Ne suhoparite, a tudi ne pretiravajte s svojimi dosežki, osredotočite se na načine, kako bi lahko s tem pripomogli podjetju.
  6. Predstavite delodajalcu, kaj lahko vi kot oseba ponudite njegovemu podjetju.
  7. Navedite priloge, ki jih dodajate (npr. življenjepis, potrdila ipd.)
V motivacijskem pismu se raje izogibajte nepotrebnim podatkom, kot so imena staršev, socialne ali družinske razmere, nikalnim besednim zvezam (na primer NE znam…) ter neresničnim podatkom.
 

 

Za več informacij obiščite rubriko Kako se predstaviti delodajalcu.

Ema Petavar