Atama logotip
EN

Kako korektno dati odpoved + Vzorec odpovedi

Prekinitev delovnega razmerja je pomemben dogodek, tako za delodajalca kot tudi za delavca. Način, kako pride do prekinitve je ključnega pomena in nosi posledice za obe strani.

Ko se odločite za menjavo zaposlitve, je zelo pomembno, kako in kdaj to sporočite trenutnemu delodajalcu. Če boste to storili pravilno, boste ne glede na prekinitev delovnega razmerja ohranili dober odnos, ki vam lahko koristi v prihodnosti.

odpoved

 

Vzorec odpovedi:


Ime Priimek
Naslov
Pošta
Kraj, 1.1.2021

Podjetje
Oseba/Oddelek v podjetju
Naslov
Pošta


ZADEVA: Redna/Izredna odpoved delovnega razmerja

Spoštovani/a (Ime in priimek odgovorne osebe)!

Spodaj podpisani (Priimek in ime), odpovedujem pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto – NAZIV DELOVNEGA MESTA, sklenjeno dne (datum sklenitve). Moj zadnji delovni dan bo (Datum po dogovoru z delodajalcem).

Rad/a bi se vam iskreno zahvalil/a za vso podporo, ki ste mi jo izkazali v vašem podjetju. Od vas in od celotnega kolektiva, sem se naučil veliko koristnih stvari.

(V kolikor gre za izredno odpoved, je potrebno navesti razlog odpovedi.)

Absolutno sem pripravljen/a svoje delo ustrezno zaključiti in sodelavcem predati delovne naloge. V času odpovednega roka bom storil/a vse kar je v moji moči, da sodelavce seznanim z vsem, kar morajo vedeti, da bo vaše poslovanje potekalo nemoteno.

V upanju na lep odnos tudi v prihodnje, vas lepo pozdravljam.
Želim vam uspešno poslovanje!


(opcijsko: prosim za skrajšanje odpovednega roka)


IME PRIIMEK
(lastnoročni podpis)