Atama logotip
EN

Kakšna je bruto plača ter stroški dela v Sloveniji glede na stanje v EU?

Delo je ključni, sestavni del vsakega gospodarstva. Z vidika delodajalcev predstavlja stroške (stroške dela), ki poleg plač zaposlenih vključujejo tudi stroške dela, ki ne spadajo v plačo, in sicer predvsem socialne prispevke, ki jih plača delodajalec.

Zato je bistvenega pomena za konkurenčnost poslovanja, čeprav je ta odvisna tudi od stroškov kapitala (na primer obresti za posojila in dividende iz lastniškega kapitala) in neopredmetenih sredstev, kot so patenti, licence in položaj blagovne znamke na trgu.

Povprečen strošek dela (strošek za delodajalca) je 19,1 EUR na uro. (Vir: Eurostat)

 

SESTAVNI DELI STROŠKOV DELA

Kar zadeva zaposlene, je nadomestilo, ki ga prejmejo za svoje delo in mu običajno pravimo plača, na splošno njihov glavni vir dohodka in zato pomembno vpliva na njihovo zmožnost, da ta dohodek porabijo oz. prihranijo. Bruto plače vključujejo socialne prispevke, ki jih plača zaposleni, medtem ko se neto plače izračunajo po odbitku teh prispevkov in vseh zneskov, dolgovanih državi, kot je dohodnina. Ker je znesek davkov na splošno odvisen od razmer v gospodinjstvu v smislu dohodka in sestave, so neto plače izračunane za več značilnih razmer v gospodinjstvih.

Stroške sestavljajo stroški plač in osebnih dohodkov ter stroški dela, ki ne spadajo v plačo, kot so socialni prispevki delodajalcev. Delež stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, v skupnih stroških dela je v EU-27 leta 2019 za celotno gospodarstvo znašal 25,1 %, v evro območju pa 25,6 %. Poleg tega se je delež stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, med državami članicami EU precej razlikoval: najvišje deleže stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, so evidentirale Francija (32,9 %), Švedska (32,2 %) in Italija (28,8 %), najnižje pa Luksemburg (11,0 %), Malta (5,9 %) in Litva (5,3 %).

 

KAKO JE PRI NAS?

Povprečen strošek dela (strošek za delodajalca) je 19,1 EUR na uro. (Vir: Eurostat)

Povprečna mesečna bruto plača v zadnjem tromesečju znaša 1.881,71 EUR. (Vir: Statistični urad RS)

Sama struktura plače se razlikuje od države do države. Dve bistveni razlik sta vsekakor prehrana(malica) in plačan prevoz na delo, ki se pri nas obračunata ločeno.  
Glede na druge države EU, se slovenski standard uvršča na 16. mesto, kar niti ni tako daleč od povprečja, ki znaša 27,7 EUR (Vir: Eurostat). Struktura oz. razvoj stroškov dela in plač sta pomembna elementa vsakega trga dela, ki kažeta ponudbo dela posameznikov in povpraševanje podjetij po delovni sili.

 

Edmond Široka