Atama logotip
EN

Obvestilo: Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih. Vlogo lahko oddate preko spletne strani eUprava.

Approval

Študentom in študentkam se bodo sredstva nakazala na podlagi podatkov, sporočenih preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

Zadnji rok za oddajo vloge je 31. 1. 2021! 

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi EMŠO študenta oz. študentke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah.

Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, enotna matična številka občana - EMŠO).

POZOR: Pri izpolnjevanju vloge upoštevajte, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena in to ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.

 

Vir: eUprava in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport