Atama logotip
EN

Sprememba najnižje osnove za obračun prispevkov ob izplačilu plač

ZPIZ-2 v prvem odstavku 410. člena določa, da je višina osnove za obračun prispevkov v letu 2021 60%  (v letu 2020 je bila le ta 58%) zadnje znane povprečne letne plače, ki je preračunana na mesec.

Za prva dva meseca, od 1.1.2021 do 28.2.2021, se za izračun upošteva povprečna plača za leto 2019. Znesek najmanjše osnove znaša za to obdobje je 1052,30 EUR

 

Za izplačila od 1.3.2021 dalje bo najnižja osnova določena v višini 60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2020, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS, za leto 2020).