Atama logotip
EN

Poročilo o prejemkih za leto 2020

Delodajalci ne pozabite: do konca januarja 2021 ste dolžni poslati pisno obvestilo zaposlenim o njihovih prejemkih za leto 2020. Ta jim lahko pomaga pri izračunu dohodnine, ki jo bo potrebno plačati oziroma, ki bo povrnjena. calculator-1044172 640

Pripraviti je potrebno poročilo o prejemkih zaposlenim in jim ga do konca meseca posredovati! 

Študentje 

Študentje, ki so v letu 2020 opravljali delo preko študentske napotnice, morajo s strani študentskega servisa prav tako do konca januarja 2021 prejeti izpis prejemkov.