Atama logotip
EN

Kadrovski zaključek leta

Še eno leto se počasi bliža h koncu. Zato kadroviki preverite, katerih obveznosti ne smete pozabiti preveriti in urediti ob koncu kadrovskega leta.

1. Preverite stanje dopusta zaposlenih. Če ga niso izkoristili v celoti, jim koriščenje prenesenega dopusta omogočite do 30.06. oziroma v nekaterih izjemah do 31.12 prihodnjega leta. Prav tako ponovno preverite kriterije dopusta, ali se je morda kateremu zaposlenemu povečalo / zmanjšalo število dni dopusta (delovna doba, starost otrok, ...).  kadrovsko leto1

2. Preverite, ali so vsi zaposleni prejeli regres v deležu, ki jim pripada. V kolikor ga niso prejeli, le tega izplačajte do konca leta.

3. Preglejte razpored dela prostih dni zaradi praznikov ter kako le-ti vplivajo na delovni proces. Prav tako pripravite plan dela (upoštevaje morebitno potrebo po neenakomerno razporejenem delovnem času). V kolikor imate v podjetju stalno prakso kolektivnega koriščenja dopusta, termine pravočasno sporočite zaposlenim.

4. Preverite dokumente z omejeno veljavnostjo - zdravniške preglede,delovna dovoljenja, pogodbe o zaposlitvi za določen čas ipd. in si pripravite ustrezne opomnike v prihodnjem letu.

5. Covid – 19 dokumentacija: izjave delavcev, ki uveljavljajo višjo silo, karantenske odločbe, vloge za povračila, odločbe o čakanju na delo, obveščanje inšpektorata o zaposlenih, ki opravljajo delo od doma … 
Veliko je bilo sprememb in novosti zato si vzemite čas in preverite ali je vsa dokumentacija urejena. Samo opravilo sicer ni vezano na konec leta, vendar bo vstop v novo kadrovsko leto veliko lahkotnejši, ko boste vedeli, da je vaša evidenca urejena in v skladu z zakonodajo.
 

Lahko se strinjamo, da je bilo leto 2020 polno nepričakovanih sprememb, izzivov in frustracij. V podjetjih je bila tokrat kadrovska služba tista, v katero so bile uprte vse oči. Kaj bomo naredili, kako bomo postopali, kaj pravi trenutna zakonodaja in kaj prinaša »nova«? Tokrat so bila kadrovska vprašanja trd oreh za še tako izkušenega kadrovika. Zato je izjemno pomembno, da sledite vsem spremembam na področju trga dela – vendar pa brez dobre osnove, brez dobrih temeljev preprosto ne gre. 
 
Kadrovska šola te temelje ima! Je 16-urno izobraževanje, predavanja pa temeljijo na praktičnih znanjih in izkušnjah našega predavatelja. Obravnavamo aktualno tematiko, predstavimo primere dobre in slabe prakse ter smo vedno odprti za vaša vprašanja.
 
 
Teja Kastelic, dipl. org.
Svetovalka za kadrovske rešitve